Bijgewerkt: 16 juni 2024

Verdedigen van de democratie is topprioriteit voor het Europees Parlement

Nieuws -> EU

Bron: Europees Parlement
08-02-2022

De steun van de burgers voor de EU en voor het EP in het bijzonder is tijdens de COVID-19-pandemie toegenomen, zo blijkt uit een nieuwe Eurobarometer-enquête die dinsdag 8 februari 2022 is gepubliceerd.

Bijna een derde van de respondenten (32%) koos democratie als belangrijkste Europese waarde om te verdedigen, gevolgd door de vrijheid van meningsuiting (27%) en de bescherming van de mensenrechten in de EU en wereldwijd (25%), zo blijkt uit de nieuwe Eurobarometer-enquête die in opdracht van het Europees Parlement is uitgevoerd. Het toenemende extremisme, de verspreiding van desinformatie en de verzwakking van de rechtsstaat baren de Europese burgers zorgen.

Dit weerspiegelt de resultaten van de laatste enquête over de toekomst van Europa, die medio januari 2022 door het Europees Parlement en de Commissie is gepubliceerd, waaruit blijkt dat negen van de tien Europeanen het ermee eens zijn dat er nog veel moet worden gedaan om de democratie in de EU te versterken.

Elf lidstaten zetten de verdediging van de democratie op de eerste plaats: Zweden, Duitsland, Finland, Italië, Denemarken, Oostenrijk, Luxemburg, Malta, Polen, Tsjechië en Hongarije. De respondenten in Tsjechië en Hongarije zetten ook de bescherming van de mensenrechten op de gedeelde eerste plaats.

De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, verwelkomde de resultaten van de enquête: 'Zoals de burgers terecht opmerken, is het verdedigen van de democratie boven alles de belangrijkste Europese waarde. We mogen democratie niet als vanzelfsprekend beschouwen; extremisme, autoritarisme en nationalisme zijn vandaag de dag toenemende bedreigingen voor ons gemeenschappelijk Europees project.'

In het algemeen beschouwen de Europese burgers volksgezondheid met 42% als blijvende topprioriteit voor het Parlement, op de voet gevolgd door de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (40%) en maatregelen tegen de klimaatverandering (39%). Gemiddeld in de EU geven jongeren de strijd tegen klimaatverandering als topprioriteit aan voor het Parlement.

Foto Amstelveen
(Foto Denis Lomme/ © European Union - 2022)

Roberta Metsola (1979) de voorzitter van het Europees Parlement


Er is een aanhoudende belangstelling van de Europese burgers om meer te weten te komen over de werkzaamheden van de EU. Volgens deze enquête zou informatie over hoe de EU-middelen concreet worden besteed, voor 43% van de respondenten het interessantst zijn. De burgers willen ook meer te weten komen over de concrete gevolgen van de Europese wetgeving in hun land (30%), de concrete activiteiten van hun nationale leden van het Europees Parlement (29%) en over wat de EU doet om de COVID-19-pandemie te bestrijden (29%).

'Burgers willen en verdienen meer informatie over de concrete gevolgen van EU-beleid en -besluiten in hun dagelijks leven. De mensen moeten weten waar het geld aan wordt besteed' -aldus voorzitter Metsola. Het Europees Parlement heeft duidelijk gemaakt dat de uitbetaling van de EU-middelen voor herstel gebaseerd moet zijn op duidelijke en goedgekeurde plannen, onderworpen moet zijn aan consequente controle en transparantie, en afhankelijk moet zijn van de eerbiediging van onze democratische kernwaarden.

De steun van de burgers voor de EU en voor het EP in het bijzonder is tijdens de COVID-19-pandemie sterk toegenomen. Een grote meerderheid van de EU-burgers (58%) is voorstander van een belangrijkere rol voor het Europees Parlement in de toekomst, terwijl het aandeel EU-burgers met een positief beeld van het Europees Parlement sinds 2015 met 12 punten is gestegen tot 36%, inclusief een stijging van 3 punten sinds 2019. 45% van de respondenten heeft een neutraal beeld van het Europees Parlement en slechts 17% heeft een negatief beeld. Deze positieve status van het EP komt ook tot uiting in de laatste Standaard Eurobarometer 95.1 van de Europese Commissie, waaruit blijkt dat burgers van alle EU-instellingen het meeste vertrouwen hebben in het Europees Parlement.

Een meerderheid van de EU-burgers (62%) beschouwt het EU-lidmaatschap van hun land als een goede zaak, terwijl slechts 9% een andere mening is toegedaan, voor het tweede jaar met het hoogste resultaat sinds 2007. Bijna driekwart van de respondenten (72%) zegt dat hun land voordeel heeft gehaald uit het EU-lidmaatschap. In dit verband zegt een meerderheid van de respondenten (63%) optimistisch te zijn over de toekomst van de EU.

Achtergrond. De Eurobarometer najaarsenquête 2021 van het Europees Parlement werd tussen 1 november en 2 december 2021 in alle 27 EU-lidstaten uitgevoerd. De enquête werd face-to-face uitgevoerd en waar nodig aangevuld met online interviews als gevolg van COVID-19-gerelateerde beperkingen. In totaal werden 26 510 interviews afgenomen, waarbij de EU-resultaten werden gewogen op basis van de omvang van de bevolking in elk land. Het volledige rapport is hier (pdf 126 pagina’s) te vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.