Bijgewerkt: 21 september 2021

Verdien meerkosten van ziekte of handicap terug

Nieuws -> Informatief

Bron: CG-Raad
31-01-2010

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) lanceert op 1 februari 2010 de volledig geactualiseerde website Meerkosten.nl en bijbehorende brochure. De website en brochure helpen mensen met een handicap en chronisch ziekte bij hun belastingaangifte over 2009 en geven informatie over andere financiële tegemoetkomingen.

Chronisch zieken en mensen met een handicap maken vaak extra kosten. Met behulp van deze site en brochure kunnen mensen honderden euro’s van hun extra kosten terugverdienen bij de Belastingdienst. Lees er vanaf 1 februari alles over op de CG-Raad-website Meerkosten.nl.

Meerkosten.nl

De site geeft stapsgewijs en in begrijpelijke taal uitleg over het invullen van de belastingaangifte over 2009. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten terug zijn te verdienen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor medische hulp,  voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersvoorschrift, vervoer van en naar het ziekenhuis, verzorging en verpleging of kosten voor de aanschaf en het onderhoud van hulpmiddelen.

De informatie van de website is tegelijkertijd met het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst te gebruiken. De hoogte van het bedrag dat mensen terugkrijgen, hangt af van hun inkomen en dat van een eventuele fiscale partner.

Brochure Belastingvoordeel 2009

De CG-Raad geeft ook de brochure ‘Belastingvoordeel 2009 en financiële tegemoetkomingen voor mensen met een handicap en chronisch zieken’ uit. Deze brochure is op twee manieren te bestellen:

   1. Via de webwinkel van de CG-Raad

   2. Via de Bestellijn van de CG-Raad, telefoon , op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur. De brochure kost € 5,65 inclusief verzendkosten.

De brochure geeft net als de website informatie over de financiële tegemoetkomingen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

CG raad?

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken van de CG-Raad.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.