Bijgewerkt: 25 juli 2024

Vereniging Eigen Huis is onaangenaam verrast

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
01-11-2012

Vereniging Eigen Huis is onaangenaam verrast, dat in het nieuwe regeerakkoord het fiscale onderscheid tussen bestaande en nieuwe hypotheken wordt gehandhaafd. De verplichting om bij nieuwe hypotheken minimaal volgens een annuïtair schema af te lossen, zorgt voor een tweedeling op de woningmarkt.

Dit legt de rekening vooral bij koopstarters. De laatste groep krijgt te maken met een stapeling van maatregelen die het nog moeilijker maakt om een huis te kopen. Naast een verplichte annuïtaire aflossing, gelden per 1 januari aangescherpte inkomensnormen, een lager maximum voor de hypotheek en hogere bijkomende kosten. Daar staat slechts tegenover, dat een onbekend budget beschikbaar komt voor startersleningen.

wonen Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

In het nieuwe regeerakkoord het fiscale onderscheid tussen bestaande en nieuwe hypotheken wordt gehandhaafd


Voor mensen met een restschuld na verkoop is in het regeerakkoord bepaald, dat gedurende 5 jaar de verschuldigde rente aftrekbaar blijft. Vereniging Eigen Huis vindt deze termijn te kort. Weinig huishoudens zullen in 5 jaar tijd een restschuld van gemiddeld 35.000 euro kunnen aflossen. Daarom pleit de vereniging dat de renteaftrek voor een langere termijn behouden blijft, eventueel onder de afspraak, dat de aflossing binnen een bepaalde termijn plaatsvindt.

Het regeerakkoord gaat uit van een hervorming van de huursector door huren meer marktconform te maken, waarbij scheefwoners fors worden aangepakt. Anderzijds wordt in de koopsector het tarief van de hypotheekrenteaftrek verlaagd. Dit alles onder gelijktijdige verlaging van de belastingen, waardoor huishoudens voor de nadelen worden gecompenseerd. De vereniging is van mening, dat door het 30 jaar lang handhaven van het onderscheid tussen bestaande en nieuwe hypotheken het positieve effect van deze hervormingsmaatregelen grotendeels teniet wordt gedaan.

Vereniging Eigen Huis is positief over de aanstelling van een minister voor Wonen en Rijksdienst. De woningmarkt krijgt hierdoor de aandacht die op dit moment noodzakelijk is om de problemen op te lossen. Vereniging Eigen Huis blijft daarbij pleiten voor een integrale benadering, waarbij WONEN 4.0 (pdf) het uitgangspunt is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.