Bijgewerkt: 5 december 2022

Vereniging Eigen Huis tegen sancties energielabel

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
16-08-2011

Vereniging Eigen Huis vindt de sanctioneringsplannen van de Ministerraad voor het niet hebben van een energielabel bij verkoop, of verhuur van de woning buitenproportioneel. Bewustwording ten aanzien van de energiezuinigheid van de woning is heel goed, maar een woning zonder energielabel onverkoopbaar maken gaat veel te ver en kan een hele verhuisketen verstoren.

Begin 2013 dient Nederland op grond van Europese Richtlijnen sancties in te stellen op het niet hebben van een energielabel bij verkoop of verhuur van een woning. Als een eigenaar niet kan voldoen aan de labelplicht, wordt de woning niet ingeschreven bij het Kadaster en kan de verkoop niet doorgaan.

De Ministerraad is voornemens om dit plan per juli 2012 in te voeren. Vereniging Eigen Huis vindt deze sanctie buitensporig, niet in verhouding met de ernst van het feit en bovendien gevaarlijk, aangezien zij een hele verhuisketen kan onderbreken. In de huidige fragiele situatie op de woningmarkt is een zware sanctie als deze volgens de vereniging bijzonder onverstandig.

energielabel Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2011)

Een woning met een A++-label gebruikt in theorie dus vier keer minder energie, dan een woning met een D-label. Dat scheelt bij een woning van 100 vierkante meter elk jaar ongeveer 3000 euro op de energierekening.


Basislabel als alternatief

Er zijn genoeg alternatieven die tot het doel van energiebewustwording leiden en die niet de gehele verhuisketen verstoren. In België bijvoorbeeld wordt de aanwezigheid van het energielabel steeksproefgewijs gecontroleerd met als sanctie een boete. Maar er zijn meer mogelijkheden.

Zo heeft Vereniging Eigen Huis begin dit jaar al aan de Tweede Kamer geopperd om met een basislabel te komen, waarbij alle woningen op basis van standaardkenmerken zoals bouwjaar, een minimaal energielabel ontvangen. Naar aanleiding daarvan zou sanctioneren zelfs overbodig worden. Dit voorstel is door de minister Donner blijkbaar genegeerd en bijna ongemerkt voert hij zijn sanctioneringsplannen gewoon door, die inmiddels bij de Raad van State liggen. Brief aan Raad van State

Energielabel?

Het energielabel is een label dat volgens verschillende Europese richtlijnen (92/75/CEE, 94/2/CE, 95/12/CE, 96/89/CE, 2003/66/CE) moet worden meegeleverd bij de verkoop van onder andere auto’s, elektrische apparaten, lampen en gebouwen.

Dit label is een maatstaf voor de consument om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het aangekochte product is. Tevens staat er vaak informatie op over de prestaties van het product en de gebruikte materialen bij de productie.

Gebouwen

In 2002 heeft het Europese Parlement de EPBD richtlijn aangenomen. Deze richtlijn is gericht op het terugdringen van het energiegebruik van gebouwen, met het oog op vermindering van de uitstoot van onder andere CO2 en om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen.

Op basis van deze Europese richtlijn is het in Nederland sinds 1 januari 2008 verplicht gesteld, dat bij iedere transactie van een woning of utiliteitsgebouw ouder dan 10 jaar een energielabel aan de nieuwe gebruiker overhandigd moet worden. Dit energielabel wordt officieel een energieprestatie certificaat genoemd. Nog meer info: Energielabel woningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.