Bijgewerkt: 21 februari 2024

Vereniging Eigen Huis wil dat iedereen het recht heeft op een duurzame woning

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
05-08-2021

Verduurzaming van woningen is een collectieve plicht om de klimaatdoelstellingen te behalen. En dit moet eerlijk verlopen, schrijft Vereniging Eigen Huis aan de formateur en de Tweede Kamer.

Deze maand wordt de formatie van een nieuw kabinet hervat. De nieuwe regering moet de energietransitie in goede banen leiden. Deze grote, maatschappelijke opgave zal alle 4,3 miljoen Nederlandse huiseigenaren raken. Maar kan niet alleen bij het individu worden neergelegd. Er ligt een collectieve plicht om een duurzame woning en een betaalbare energienota voor iedereen mogelijk te maken. Draagvlak en gelijkblijvende woonlasten zijn essentieel voor een geslaagde energietransitie.

Wat vindt de vereniging? Klimaatverandering is een feit. Dat we iets moeten doen is geen keuze, maar een gegeven. Dat dit impact gaat hebben op hoe wij wonen en leven is ook een gegeven, juist ook als we niks doen. Vereniging Eigen Huis ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om met haar leden bij te dragen aan CO²-reductie. Vereniging Eigen Huis tracht onder andere haar bijdrage te leveren door haar 800.000 leden actief te helpen de woning, stap voor stap, te verduurzamen door het geven van informatie en advies en gerichte diensten zoals het aanbieden van zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.Kosten niet eenzijdig afwentelen. Verduurzamen van de woning moet worden gecombineerd met een betaalbare energierekening. Zeker ook voor kwetsbare groepen. De focus moet niet liggen op het afdwingen van verduurzamingsmaatregelen middels de energierekening, maar door het stimuleren van de afzonderlijke verduurzamingsstappen zodat de energierekening betaalbaar blijft. Daarom pleit Vereniging Eigen Huis dat er meer focus moet komen op verduurzamen in kleine, logische en betaalbare stappen. Denk daarbij aan het verder stimuleren van isoleren, zonnepanelen en de aanschaf van hybride warmtepompen, als logische tussenoplossing.

De energietransitie is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen die alle huiseigenaren gaat raken, zowel in de woning als de woonomgeving. Er is een wenkend perspectief: een comfortabelere en duurzamere woning. Bewoners zien zich echter geconfronteerd met een meervoudige transitie op zowel sociaal, technisch, juridisch, bouwkundig en financieel vlak. Dit brengt veel onzekerheden en vraagstukken met zich mee, en niet iedereen kan daarom meekomen. Deze uitdaging kan dan ook niet alleen bij het individu worden neergelegd. Er ligt een collectieve plicht om een duurzame woning en een betaalbare energienota voor iedereen mogelijk te maken. Alle partijen, ook Vereniging Eigen Huis, hebben daarin een verantwoordelijkheid. Maar ook de politiek is aan zet. In dit position paper doet de vereniging daarvoor een aantal voorstellen.

Lees het position paper: Recht op een duurzame woning & betaalbare energierekening (pdf 18 pagina’s). Position paper is een essay dat een betwistbare mening geeft over een kwestie - meestal die van de auteur of een bepaalde entiteit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.