Bijgewerkt: 27 juni 2022

Vereniging Eigen Huis wil zorgplicht voor banken na executieverkoop woning

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
05-09-2013

Mensen die gedwongen door financiële problemen hun huis moeten verkopen verkeren in grote onzekerheid over de woonsituatie na de verkoop. Een huurwoning in de sociale sector is door de lange wachttijden vaak niet voorhanden en in de vrije sector zijn huurwoningen vaak te duur. Hierdoor worden zij gedwongen om bij familie in te trekken, gedurende langere periode in een caravan te verblijven, of gebruik te maken van een noodopvang.

Vereniging Eigen Huis wil dat deze situatie snel verbetert. De bank is doorgaans de instantie die het traject van een gedwongen verkoop inzet en dat brengt bijzondere verantwoordelijkheden met zich mee. De vereniging pleit ervoor, dat bij een gedwongen verkoop een bank in samenspraak met de gemeente voorziet in vervangende woonruimte als de ex-huiseigenaar hier zelf niet toe in staat blijkt. Hiervoor zouden banken, gemeenten en corporaties een samenwerkingsverband moeten aangaan.

klijnsma Amstelveen
(Foto Rijksoverheid - 2012)

Jetta Klijnsma, (PvdA) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Vereniging Eigen Huis inventariseerde de knelpunten bij betalingsproblemen en gedwongen verkoop van de eigen woning en vraagt in een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken om betere afspraken te maken over de invulling van de zorgplicht van banken. Die zorgplicht moet ook doorlopen ná een gedwongen verkoop.

Door de oplopende werkloosheid, maar ook door arbeidsongeschiktheid en echtscheiding kampen naar schatting van het BKR en CBS inmiddels tienduizenden huishoudens met een betalingsachterstand op hun hypotheek en de dreiging van verkoop, of veiling van hun huis.

Met de knelpuntenbrief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken wil Vereniging Eigen Huis bereiken dat de onzekerheid over iemands woonsituatie na een gedwongen verkoop wordt weggenomen. Het moet voor mensen duidelijk zijn, wat je van je bank mag verwachten als je in betalingsproblemen komt.

Als gevolg van de angst en onzekerheid die velen nu ervaren doen huiseigenaren er alles aan om zo lang mogelijk in het eigen huis te blijven wonen, ook al is dit een uitzichtloze situatie. Afspraken over de zorgplicht van een bank bij gedwongen verkoop kunnen worden opgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Lees ook: Brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken (pdf) Meldpunt betalingsproblemenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.