Bijgewerkt: 22 maart 2023

Vereniging Humanitas viert haar 75-jarig jubileum

Nieuws -> Informatief

Bron: Humanitas Amstelland
30-05-2020

Vereniging Humanitas bestaat op 31 mei 2020 75 jaar. De vrijwilligersorganisatie viert het jubileum een jaar lang met allerlei activiteiten. Kort na de Tweede Wereldoorlog was er veel armoede en ellende in ons land. Gelovigen konden bij hun kerk terecht voor hulp. Maar voor ‘buitenkerkelijken’ was er niets. Humanitas bracht daar verandering in door mensen die niet aan een kerk verbonden waren hulp te bieden op het gebied van maatschappelijke zorg, kinderbescherming, reclassering en gezinsverzorging.

Zo kwamen kort na de bevrijding 36 ondervoede jongens uit Amsterdam weer op krachten in een kinderkamp in Edam. In zes weken tijd kwamen ze gemiddeld zes pond aan. In 1953 verzorgde Humanitas na de Watersnoodramp de distributie van hulpgoederen. Ook trokken gezinsverzorgsters en een maatschappelijk werkster naar het gebied om getroffen gezinnen te helpen.Anno 2020 is Humanitas een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland en sluiten de projecten nog steeds nauw aan op de tijdgeest.  Vrijwilligers geven bijvoorbeeld voorlichting over sexting, helpen nieuwkomers met de taal en jongeren met het op orde krijgen van hun financiën. Wat al die jaren onveranderd is gebleven, is dat Humanitas iedereen helpt, ongeacht achtergrond of geloof.

Humanitas Amstelland is sinds de jaren 70 actief in de gemeentes Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder Amstel en biedt activiteiten binnen de thema’s Thuisadministratie, Opgroeien en Opvoeden. Kijk voor meer informatie op de site www.humanitas.nl/afdeling/amstelland/.

Humanitas. De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie.  Humanitas heeft meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie. Jaarlijks geven 25.000 goed geschoolde vrijwilligers zo’n 75.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Website: https://www.humanitas.nl/75jaar

De organisatie op humanistische grondslag werd op 31 mei 1945 opgericht door Joris in 't Veld, Piet Faber en Jo Boetje. De eerste jaren opereerde Humanitas als stichting, maar met ingang van 1948 werd de vrijwilligersorganisatie een vereniging. De kernwaarden van Humanitas zijn gelijkwaardigheid, behoud van regie over het eigen leven en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. De organisatie wil op een betrokken en vraaggerichte manier werken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.