Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Vergunning nodig voor verhuur woning aan toeristen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-01-2022

Amstelveners die hun woning willen verhuren aan toeristen hebben hier een vergunning voor nodig. Verhuurders kunnen de vergunning vanaf 20 januari 2022 aanvragen. De vergunning is een jaar geldig. Verhuren kan maximaal 30 dagen per jaar.

Huiseigenaren mochten hun woning sinds februari 2019 al 30 dagen per jaar verhuren, mits zij dit meldden bij de gemeente. 'We hebben dit mogelijk gemaakt om Amstelveners de vrijheid te geven hun woning te verhuren tijdens bijvoorbeeld een vakantie. Met het invoeren van een vergunningplicht kunnen we beter reguleren. Het gaat erom dat de leefbaarheid en het woongenot in Amstelveen er niet onder lijdt' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.

Met het vergunningensysteem geeft de gemeente uitvoering aan besluitvorming over de huisvestingsverordening in september 2021. Voor het verhuren van de woning aan toeristen geldt een aantal voorwaarden. Zo moet er een registratienummer worden aangevraagd, bijgehouden hoeveel nachten de woning wordt verhuurd en moet er toeristenbelasting worden betaald. Ook mag het geen woning zijn van een corporatie. Daarnaast mogen er maximaal vier personen in de woning tenzij het een gezin is met meer dan twee kinderen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Een Bed and Breakfast hotel in het Station Amstelveen. In en in de buurt van Amstelveen zijn er 17 Bed and Breakfast appartementen en 27 gastenkamers te huur


Voor woningeigenaren die een Bed & Breakfast hebben of willen beginnen geldt ook dat er sinds 15 januari 2022 een vergunning nodig is. Daarnaast geldt een aantal voorwaarden. Zo moet de verhuurder aanwezig zijn in de woning en mag maximaal dertig procent van de woning gebruikt worden voor Bed & Breakfast. Net als bij toeristische verhuur mogen er maximaal vier huurders in de woning tenzij het een gezin is met meer dan twee kinderen. Ook moet er per gastenkamer een parkeergelegenheid zijn op eigen terrein.

De gemeente Amstelveen ziet toe op een goede naleving van de opgestelde regels. Vanaf 20 januari geldt echter een overgangsregeling van twee maanden. In de periode kunnen verhuurders hun zaken in orde maken en doorgaan met verhuren. Vanaf 20 maart 2022 gaat de gemeente actief handhaven op overtredingen. In de overgangsperiode moeten de overnachtingen wel worden doorgegeven. Meer informatie over de voorwaarden en vergunningsaanvraag is te vinden op www.amstelveen.nl/toeristischeverhuurAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.