Bijgewerkt: 28 juni 2022

Vergunningaanvraag Vodafone UMTS-mast aan de Noorddammerweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-07-2014

Herbert Raat,(VVD) wethouder Vergunningen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Op 24 mei 2014  informeerde ik u middels een brief over de door Vodafone aangevraagde WABO-vergunning voor het plaatsen van een UMTS-mast in de nabijheid van de Noordammerweg 50C. Omdat er inmiddels ambtelijke gesprekken met de telecom aanbieder hebben plaatsgevonden en er meer duidelijkheid is over het vervolgtraject geef ik u, zoals toegezegd, bij deze een laatste update. Aangezien er een officiële aanvraag van Vodafone ligt zijn we als gemeente gehouden aan wettelijke behandeltermijnen. Om het traject zorgvuldig te doorlopen hebben wij er dan ook bij Vodafone op aangedrongen de vergunningsaanvraag voor nu in te trekken en het traject na de zomer weer opnieuw te starten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

De 40 meter lange UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) mast met 5 mobiel telefonie hulpzenders aan de Jan Tooroplaan 48 in Amstelveen


Voornaamste reden is het feit, dat een voorlichtingsbijeenkomst aan omwonenden en belangstellenden onderdeel is van de procedure. Het zou in de ogen van het college niet juist zijn deze in de vakantieperiode te organiseren. Vodafone neemt ons advies momenteel in overweging en bekijkt, hoe ze het vervolg-proces zo goed mogelijk kan inrichten en samen met de gemeente na de zomervakantie alsnog een bijeenkomst kan organiseren. Mocht Vodafone, tegen onze verwachting in, toch besluiten de aanvraag door te zetten, zijn wij voornemens de beschikking, onder de huidige omstandigheden af te wijzen.

Het staat Vodafone vrij hier tegen bezwaar en beroep aan te tekenen, of op ieder willekeurig moment een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen. De gemeente Amstelveen onderkent het belang van een goede dekking in haar gemeente als het gaat om telecommunicatie. Particulieren, bedrijven en ook de hulpdiensten zijn hiervan in een steeds grotere mate afhankelijk. Echter bij een dergelijk dossier is zorgvuldige besluitvorming gewenst, dat recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. Een realistische planning is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder VergunningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.