Bijgewerkt: 15 juni 2024

'Verhoging AOW-leeftijd: wat betekent dat voor u?'

Nieuws -> Overheid

Bron: RIjksoverheid
17-09-2012

Op maandag 17 september 2012 start de landelijke campagne over de verhoging van de AOW-leeftijd. Het doel van de campagne is, het publiek te informeren over de consequenties die de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd kan hebben op de persoonlijke situatie van mensen.

De campagne is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De leeftijd, waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering, gaat vanaf 2013 geleidelijk omhoog. Dat is nodig, omdat het aantal gepensioneerden toeneemt en steeds minder werkenden de kosten van de AOW moeten opbrengen.

aow Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen, dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2013 stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in 2023


De campagne richt zich primair op mensen van 60 tot en met 64 jaar, omdat de veranderingen snel ingaan en zij mogelijk maatregelen moeten treffen, als ze met de vut of prepensioen zijn of gaan.

De campagne loopt door tot en met 30 november en bestaat uit radiospots op landelijke en regionale zenders, advertenties in landelijke en regionale dagbladen, advertenties in huis-aan-huisbladen, en informatie op internetsites en de inzet van sociale media. Op www.rijksoverheid.nl/AOW  kunnen mensen zelf berekenen per wanneer zij recht op AOW hebben.

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2013 met een maand verhoogd. In de jaren daarna wordt de pensioengerechtigde leeftijd in stapjes verder verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.