Bijgewerkt: 9 december 2022

Verkeersaanpassingen aan de kruising Groenelaan-Sportlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-06-2016

De gemeente Amstelveen is van plan om in het najaar enkele verkeersaanpassingen uit te voeren aan de kruising Groenelaan-Sportlaan. Het wordt eenvoudiger om de Groenelaan lopend, of op de fiets over te steken. Veel inwoners van Amstelveen hebben in de Stadspeilingen van 2013 en 2015 aangegeven het kruispunt Groenelaan-Sportlaan onveilig te vinden. Men vindt het vooral gevaarlijk om het kruispunt op de fiets of lopend over te steken. Op de fiets links afslaand richting de Sportlaan is er geen veilige plek om te wachten. Komend vanaf de Sportlaan is de oversteeklengte groot. Hoewel op het kruispunt niet veel ongevallen gebeuren, wil de gemeente toch maatregelen nemen om het gevoel van onveiligheid te verminderen en de oversteekbaarheid te verbeteren.Een van de maatregelen is het opheffen van het linksaf vak op de Groenelaan richting de Sportlaan. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers om zich veilig op te stellen. Voor de duidelijkheid: het blijft gewoon mogelijk en toegestaan om links af te slaan richting de Sportlaan. Alleen het voorsorteervak verdwijnt om opstelruimte voor fietsers te kunnen maken. Er wordt aan de noordzijde een zebrapad toegevoegd en de bestaande zebra aan de zuidzijde wordt op een drempel gelegd. Het gaat zodoende om een aantal kleinschalige maatregelen om de oversteekbaarheid te verbeteren.

De gemeente heeft onderzocht, of het mogelijk was om op het kruispunt een rotonde te realiseren. Dit blijkt echter ruimtelijk niet goed inpasbaar. Veel waardevolle bomen zouden moeten worden gekapt en er zou een hoofdtransportwaterleiding moeten worden omgelegd tegen hoge kosten. De uitvoering van het project is vooralsnog gepland in de tweede helft van 2016. Het is nog niet bekend, wanneer de maatregelen precies worden uitgevoerd. Daarover wordt in een later stadium gecommuniceerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.