Bijgewerkt: 2 december 2022

Verkeersmaatregelen Bovenkerk vergevorderd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-03-2011

Wethouder Levie van Verkeer en Vervoer (BBA) heeft de bewoners van Bovenkerk aangegeven, dat hij maatregelen zou nemen om Bovenkerk verkeersveiliger te maken. De uitvoering van dit pakket aan maatregelen is vervolgens ter hand genomen. Bewoners hebben in het kader van de herstructureringswerkzaamheden in hun wijk om deze maatregelen gevraagd.

Levie  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

John Levie (BBA), wethouder Verkeer en Vervoer


Wethouder Levie heeft vier maatregelen toegezegd: “Ik vind het belangrijk mijn beloften na te komen. Het gaat om een verbod voor vrachtwagens op de Noorddammerlaan, een subsidieaanvraag bij de Stadsregio om rode fietsstroken aan te brengen op de Noorddammerlaan, het verplaatsen van de brievenbus en het verwijderen van bomen en struikgewas bij de transformatorkast aan de Noorddammerlaan”.

Inmiddels is het vrachtwagenverbod, met uitzondering van bestemmingsverkeer, van kracht. Ook is de subsidieaanvraag richting de Stadsregio uitgegaan. B en W van Amstelveen wachten de reactie van de Stadsregio af. Als het Stadsregiobestuur besluit de subsidie toe te kennen, bestaat bij B en W het voornemen om een ontwerp voor de fietsstroken voor te leggen aan de omwonenden. Streven is dan om de uitvoering rond de zomer ter hand te nemen.

De brievenbus is verplaatst naar een plek, waar het zicht voor fietsers die de Noorddammerlaan willen oversteken vanaf het fietspad langs de museumspoorlijn is verbeterd.

Tenslotte zijn aan de overkant de bomen en de struiken rond de transformatorkast verwijderd voor beter zicht tussen automobilisten en fietsers. In het voorjaar laat het gemeentebestuur vervangende lage begroeiing aanbrengen rond de transformatorkast.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.