Bijgewerkt: 25 juli 2024

Verkeerssnelheid in Amstelveense woonwijken kan lager

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-11-2012

Meer 30 km zones in Amstelveen

Om de verkeersveiligheid te verbeteren hebben het College Burgemeester en Wethouders het Amstelveense wegennet opnieuw bekeken op snelheid en inrichting. Uit die evaluatie kwam naar voren, dat de snelheid, met name in woonwijken, omlaag kan. Volgende week behandelt de raad het wegencategoriseringsplan, dat aangeeft hoe het College de verkeersveiligheid wil verbeteren.

Een van de hoofdpunten in het plan is de uitbreiding van het aantal 30 km zones. Wethouder John Levie (BBA) van Verkeer: 'Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een van de speerpunten van dit college. Er komen in woonwijken meer wegen, waar je maximaal 30 km per uur mag rijden. Het is bekend, dat snelheidsverlaging automobilisten aanzet andere routes te nemen die vaak aparte fietspaden hebben.

levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder John Levie (BBA)


Hierdoor wordt de veiligheid voor fietsers en voetgangers in de wijk verder vergroot. We hebben ervoor gekozen de wegen, waar je straks nog maar 30 km per uur mag rijden, aan te passen op het moment, dat ze aan de beurt zijn voor groot onderhoud, zodat de kosten beperkt blijven.'

Het gaat om onder meer de volgende wegen:

Lindenlaan, Van der Leeklaan, Praam, Startbaan, Krijgsman, ‘Stadshartlus’: Rembrandtweg zuid - Pieter Lastmanweg – Handelsweg – Stadstuinen – Burgemeester Haspelslaan*, Bedrijventerrein Legmeer en Kronenburg/Uilenstede* Graaf Florislaan, Zonnestein tussen Rembrandtweg en Van Heuven Goedhartlaan

Het wegencategoriseringsplan geeft de functie van wegen aan met bijbehorende inrichting. De gemeente hanteert dit plan ook om bouwplannen af te stemmen op de gewenste verkeerssituatie.

* Bij de herinrichting houdt de gemeente rekening met bevoorradingsverkeer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.