Bijgewerkt: 13 april 2021

Verkeersveiligheid is het speerpunt van het nieuw kabinet

Nieuws -> Informatief

Bron: ANWB
22-10-2017

De ANWB is verheugd, dat het kabinet de ambitie heeft uitgesproken om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen en het gezamenlijke manifest 'Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit' (pdf 20 pagina’s) omarmt en ondersteunt. De ANWB is blij, dat het kabinet daarmee kiest voor een pakket aan maatregelen in plaats van individuele maatregelen. Bovendien omarmt het nieuwe kabinet hiermee de samenwerking met alle betrokken partners bij het manifest.

Extra geld voor infrastructuur op korte termijn. De nieuwe coalitie trekt de komende 3 jaar in totaal 2 miljard euro extra uit voor infrastructuur. Daarmee wordt een goed begin gemaakt om de bereikbaarheid op termijn te verbeteren en om de groei van de mobiliteit op te vangen. De ANWB vindt de verhoging voor de lange termijn (100 miljoen euro per jaar) nog onvoldoende. De ANWB ondersteunt de ambitie om te komen tot een nationaal Klimaat- en energieakkoord. Dit akkoord moet zekerheid gaan geven voor de consument, zodat die tijdig kan anticiperen op een zorgvuldige transitie naar zero emissie en slimme mobiliteit. De ANWB waarschuwt, dat Nederlanders tot nu toe nog onvoldoende zijn meegenomen in deze snelle overgang. Op het terrein van slimme mobiliteit onderschrijft de ANWB het voornemen om via spelregels de privacy van consumenten te waarborgen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Meer dan de helft van de ernstig verkeersgewonden zijn fietsers en zelden is daarbij sprake van betrokkenheid van een motorvoertuig. Vooral onder 12- t/m 17-jarigen en bij 60-plussers vallen veel slachtoffers en is sprake van een groeiend verkeersveiligheidsprobleem


Btw-verhoging van 6 naar 9% verkeerde keuze. Door het lage Btw-tarief te verhogen van 6 naar 9% worden toegangsprijzen van culturele, toeristische en recreatieve bestemmingen hoger. De ANWB vindt, dat op dit moment een verkeerde keuze. Bij een groeiende economie is een dergelijke verhoging onlogisch. Dit zet de toegankelijkheid van culturele en andere vrijetijdsbestemmingen voor huishoudens met een kleine beurs onnodig onder druk. De ANWB is verheugd met de voortzetting van het beleid ten aanzien van Nationale Parken. Dat programma is van groot belang voor de toeristische ontwikkelingen, maar ook voor natuurbescherming en de sociaaleconomische ontwikkeling van regio’s. De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme. De ANWB is lid van de Fédération Internationale de l'Automobile. De Fédération Internationale de l' Automobile (FIA, English: International Automobile Federation) is een vereniging die op 20 juni 1904 is opgericht als de Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus (AIACR, Engels: 'International Association of Recognized Automobile Clubs') om de belangen van organisaties van automobilisten en gebruikers van auto's te behartigen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.