Bijgewerkt: 13 juli 2024

Verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-02-2023

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u weer stemmen. U mag deze keer zelfs twee keer stemmen: voor de Provinciale Staten van Noord-Holland én voor het waterschap. In Amstelveen is dat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht of het Hoogheemraadschap Rijnland.

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen benadrukt dat het belangrijk is om te gaan stemmen. 'Zowel de provincie als de waterschappen gaan over belangrijke, actuele onderwerpen, zoals de energietransitie, duurzaamheid, wonen, bereikbaarheid en schoon water. Zaken die uw directe omgeving raken. Ga dus stemmen op 15 maart! Weet u nog niet op wie? Er komen verschillende stemwijzers om te kijken welke partij het beste past bij uw standpunten. Elke stem telt, ook die van u.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen

Provinciale Statenverkiezingen. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de statenleden, de volksvertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland. Statenleden bepalen het beleid voor de provincie, bijvoorbeeld of er meer zonnepanelen, nieuwe woningen of wegen moeten komen of meer natuur en minder landbouw. De statenleden kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen heeft u dus ook indirect invloed op wie de leden van de Eerste Kamer worden. Via www.noord-holland.mijnstem.nl  kunt u vanaf 9 februari 2023 onderzoeken welke partij bij u past.

Waterschappen. Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Daarom is het belangrijk dat wij worden beschermd tegen het water. Dat doen de waterschappen. Zij zorgen voor de dijken, sluizen en gemalen maar ook voor de waterstanden en schoon water. Door te stemmen bepaalt u mee wie er in het algemeen bestuur van het waterschap komt. In het algemeen bestuur zitten ook mensen van landbouw- en natuurorganisaties. Zij worden niet gekozen maar benoemd. Op 6 februari 2023 kwam de stemwijzer MijnStem Verkiezingen online.

Hoe en waar kunt u stemmen? Rond 24 februari 2023 ontvangt u uw stempassen thuis. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Om te kunnen stemmen heeft u beide stempassen en een identiteitsbewijs nodig. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij geldig tot moet dus staan: ‘16 maart 2018’ of een datum daarna. U kunt stemmen in ieder stembureau in Amstelveen. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Op de kandidatenlijst die u begin maart ontvangt, staat een overzicht van alle stemlokalen in Amstelveen.

Kunt u zelf niet kunt stemmen? Geef een volmacht af. Bij een volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Dat kan tot op de dag van de verkiezingen. Deze volmacht is alleen geschikt als de persoon die namens u gaat stemmen, zelf ook in Amstelveen stemt. Geef de gemachtigde uw stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Een kopie van een identiteitsbewijs kan ook via een Smartphone worden getoond. U mag per verkiezing voor maximaal twee personen bij volmacht stemmen en alleen tegelijk met het uitbrengen van uw eigen stem voor de Provinciale Staten en het waterschap. Let op dat het hetzelfde waterschap is.Stemmen in een andere gemeente. Wilt u in een andere gemeente stemmen binnen uw waterschap of provincie? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk of door een afspraak te maken op het raadhuis. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van het raadhuis kunt u tot dinsdag 14 maart 12.00 uur terecht.

Wilt u een kiezer in een andere gemeente voor u laten stemmen? U kunt ook iemand die in een andere gemeente woont machtigen om voor u te stemmen. Dit kan schriftelijk of door een afspraak te maken op het raadhuis. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van het raadhuis kunt u tot dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur terecht.

Geen stempas ontvangen? Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan schriftelijk via een formulier op de website van de gemeente of door een afspraak te maken op het raadhuis. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van het raadhuis kunt u tot dinsdag 14 maart 12.00 uur terecht.

Hulp bij het stemmen. Voor mensen met een beperking zijn er verschillende websites met extra uitleg en hulp bij het stemmen. Kijk op www.hoewerktstemmen.nl  en www.alzheimer-nederland.nl/stemmen .

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking. Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson hebt. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen of een stembureaulid om hulp vragen.

Stemmen met een visuele beperking. Dit jaar heeft onze gemeente voor het eerst een stembureau met een speciale stemmal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking. Met behulp van deze stemmal kunnen deze kiezers zelfstandig stemmen. De stemmal komt te staan in het stembureau op Wijksteunpunt Middenhof.  Kijk voor meer informatie op: Kiezers met een visuele beperking. Verder hangt in alle stembureaus een vergrote kandidatenlijst en een leesloep die de tekst op het stembiljet vergroot. U vindt meer informatie over de verkiezingen op: https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/verkiezingen . Verkiezingen 2023 - Provincie Noord-Holland. Waterschapsverkiezingen Waterschap AGV. Hoogheemraadschap van Rijnland

Waar stemmen? Wilt u weten, waar u uw stem uit kan brengen? Bekijk hier de locaties van de verschillende stembureaus in Amstelveen. De stembureaus zijn geopend op woensdag 15 maart 2023 van 07.30 tot 21.00 uur. Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk. Er is ook een stembureau voor mensen met een visuele beperking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.