Bijgewerkt: 13 juli 2024

Verkoop stoffen voor explosieven aan banden

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
02-04-2015

Particulieren mogen niet langer zonder vergunning chemische stoffen kopen, waarmee explosieven gemaakt kunnen worden. Ook mogen ze deze stoffen niet importeren, bezitten, of gebruiken, als de vereiste papieren ontbreken. Verkopers en particulieren in Nederland zijn straks bovendien verplicht om verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van dergelijke chemische stoffen te melden bij de overheid.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Met dit wetsvoorstel wordt een Europese verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren (chemische stoffen) voor explosieven omgezet in Nederlands recht. De maatregel is onderdeel van het Actieprogramma integrale aanpak jihadisme. Het algemene doel van de verordening is een veiligere samenleving en een effectiever functionerende interne markt.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Ard van der Steur, (VVD) Minister van Veiligheid en Justitie


Zelfgemaakte explosieven worden vaak gebruikt door terroristen en andere criminelen. Het kabinet wil dan ook voorkomen, dat deze personen de chemische stoffen hiervoor in handen krijgen. De verwachting is, dat na de inwerkingtreding van de wet de beschikbaarheid van die stoffen flink zal teruglopen. De wet levert zo een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid.

Momenteel hanteren de lidstaten van de Europese Unie verschillende regels, waar het gaat om grondstoffen voor explosieven. Het ene land heeft de verkoop van die chemische stoffen streng gereguleerd en controleert daar ook op. Maar in een ander land zijn deze zelfde stoffen soms gemakkelijk verkrijgbaar. Invoering van de verordening moet aan deze ongewenste situatie een einde maken.

 Veel Nederlandse bedrijven hebben vooruitlopend op de wetgeving al maatregelen genomen. Ook melden zij al verdacht gedrag bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën, een samenwerkingsverband van de nationale politie en de FIOD. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.