Bijgewerkt: 3 december 2021

Verloop school eindexamen in 2014

Nieuws -> Informatief

Bron: Inspectie van het Onderwijs
25-07-2014

Jaarlijks leggen zo'n 200.000 leerlingen in Nederland eindexamen af. Bij het overgrote deel van de leerlingen, ruim 99%, verloopt het examen zonder problemen. In een beperkt aantal gevallen heeft de Inspectie van het Onderwijs examens geheel, of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dit kan zij doen als de examens op niet-regelmatige wijze hebben plaatsgevonden (artikel 43 eindexamenbesluit). Het gaat hierbij niet om examenfraude door leerlingen zelf: in dat soort gevallen neemt de school zelf een maatregel tegen de leerling.

De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen eindexamenperiode van 346 leerlingen een schriftelijk examen geheel, of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Daarnaast heeft de inspectie 1372 digitale examens in het vmbo-basis en -kader ongeldig verklaard. In 1133 gevallen ging het hierbij om leerlingen die zo het examen Wiskunde vmbo-kader digitaal opnieuw konden maken, vanwege een onvolkomenheid in de examensoftware. Tenslotte is voor 95 leerlingen de rekentoets ongeldig verklaard.

Bij de papieren examens is voor 222 leerlingen het examenwerk ongeldig verklaard, omdat de afname van het examen op de school op niet regelmatige wijze verliep. Onder diversen vallen onder meer het gebruik van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan, of juist het ontbreken van hulpmiddelen, stroomstoringen en leerlingen die (een deel) van het examen buiten de zaal zijn geweest.

Overigens wordt niet bij iedere onregelmatigheid het werk ongeldig verklaard. Als een leerling geen voordeel heeft gehad, maar mogelijk wel nadeel, mag hij over het algemeen de uitslag van het examen afwachten. Daarna kan hij beslissen, of hij het examen ongeldig wil laten verklaren, zodat hij het examen opnieuw kan maken, met behoud van herkansingsmogelijkheid. Het aantal ongeldig verklaarde examens is verdubbeld ten opzichte van 2013: toen ging het om 105 papieren examens.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

In 2014 heeft de inspectie 1372 digitale examens in het vmbo-basis en -kader ongeldig verklaard. Het leeuwendeel hiervan betrof het examen wiskunde vmbo-kader


In 2014 waren er 8 meldingen van een ernstig vermoeden van een onregelmatigheid door toedoen van een personeelslid. In 6 gevallen heeft de inspectie vastgesteld, dat hier inderdaad sprake van was. Hierom is bij 124 leerlingen het werk geheel (1 leerling), of gedeeltelijk (123 leerlingen) ongeldig verklaard.

In de gevallen, waar het werk gedeeltelijk ongeldig is verklaard (en de leerlingen dus een lager cijfer kregen), konden de leerlingen ook kiezen om het werk geheel ongeldig te laten verklaren. Dit gaf hun de mogelijkheid het examen opnieuw te maken, met behoud van de herkansingsmogelijkheid. Het aantal onregelmatigheden door een personeelslid is hoger dan in 2013. Toen was er maar een melding. Hiervan kon niet worden vastgesteld, of er daadwerkelijk sprake was van een onregelmatigheid.

In 2014 heeft de inspectie 1372 digitale examens in het vmbo-basis en -kader ongeldig verklaard. Het leeuwendeel hiervan betrof het examen wiskunde vmbo-kader. In dit digitale examen was in de software een rekenmachine opgenomen die op een andere manier met negatieve getallen omging dan veel rekenmachines die op scholen gebruikt worden. Veel leerlingen zijn hierdoor onvoldoende in staat gesteld om te laten zien, of ze de vereiste stof beheersten.

De inspectie heeft hen daarom in de gelegenheid gesteld om het examen opnieuw te maken. 1133 leerlingen hebben hiervan gebruik gemaakt. Van de overige 239 ongeldigverklaringen was er in 127 gevallen sprake van een technische aanleiding (zoals verloren geraakte antwoorden, niet-werkende filmpjes, vastlopende systemen en dergelijke storingen). Bij 112 leerlingen waren er niet-technische redenen (zoals leerlingen die te weinig, of te veel tijd kregen, verkeerde hulpmiddelen, of het afgaan van een brandalarm). In 2013 zijn 333 digitale examens ongeldig verklaard; 266 om technische redenen, 67 om niet-technische redenen.

Met ingang van 2014 maakt de rekentoets een verplicht onderdeel van het examen uit. De uitslag wordt echter nog niet op het diploma vermeld. In 2014 is voor 95 leerlingen de rekentoets ongeldig verklaard. Dit is beduidend minder dan in 2013: toen ging het om 201 leerlingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS