Bijgewerkt: 13 juli 2024

Verordening klachtenbehandeling wordt interne instructie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-10-2008

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de Verordening klachtbehandeling in te trekken en in plaats daarvan in te stemmen met een Interne Instructie Klachtbehandeling. Het besluit verandert overigens niets in de behandeling van klachten over gedragingen van ambtenaren en bestuurders van de gemeente.

Het college doet dit voorstel op advies van de Nationale Ombudsman. Deze heeft geconstateerd dat de Verordening klachtbehandeling overbodig is, omdat de Algemene wet bestuursrecht al een afdoende regeling bevat voor klachtbehandeling.

Op advies van de Nationale ombudsman zijn tevens enkele formele onjuistheden in de Verordening rechtgezet in de Interne Instructie. Dit betekent  bijvoorbeeld  dat de burgerraadsman een klacht niet meer op eigen naam afhandelt, maar namens burgemeester en wethouders (mandaat).

In de Instructie is vastgelegd dat  de medewerkers  een klacht doorsturen naar de burgerraadsman. . Ook bevat de Instructie een korte weergave van de wettelijke klachtenprocedure: beide partijen moeten worden gehoord, waarna een oordeel over de klacht wordt gegeven.  Als de indiener van de klacht niet tevreden is met het oordeel, kan hij dit laten toetsen door de Nationale ombudsman.

De burgerraadsman behandelt klachten over ambtenaren, de burgemeester of de loco-burgemeester behandelt klachten over bestuurders. Klachten over leden van de gemeenteraad mogen niet worden behandeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.