Bijgewerkt: 2 maart 2024

Verplichte eigen risico van de Zorgverzekering in 2018 wordt niet verhoogd

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-09-2017

Gerrit Zalm, informateur heeft vandaag 20 september 2017 in een brief aan minister Schippers geschreven, dat de vier onderhandelende fracties, het verplichte eigen risico van de Zorgverzekeringswet in 2018 niet willen verhogen:

'Geachte mevrouw Schippers,

De vier onderhandelende fracties VVD, CDA, D66 en CU hebben mij als informateur verzocht aan u over te brengen, dat zij graag zouden zien, dat het verplichte eigen risico uit hoofde van de Zorgverzekeringswet in 2018 niet wordt verhoogd ten opzichte van 2017.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Gerrit Zalm op bezoek in Amstelveen in 2008. Naast hem staat discussieleider Martijn de Greve


Omdat de hoogte van het eigen risico van invloed is op de nominale premies die verzekeraars uiterlijk 12 november 2017 bekend moeten maken, hebben de genoemde fracties mij gevraagd het verzoek aan u over te brengen om een spoedprocedure in gang te zetten die gericht is op publicatie in het Staatsblad van de voor de realisering van hun wens vereiste wetswijziging voor 1 oktober 2017. Een afschrift van deze brief stuur ik aan de voorzitters van beide Kamers.'

Hoogachtend, G. Zalm, InformateurAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.