Bijgewerkt: 29 juni 2022

Verruiming regels voor inwonende mantelzorgers

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
16-07-2013

Meer mantelzorgers kunnen bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke huurverhoging

De groep huurders met een, of meer inwonende mantelzorger(s) die bezwaar kan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt uitgebreid. Een regeling daartoe is vandaag door minister Blok (Wonen) in de Staatscourant gepubliceerd.

handen Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage door langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden, of vrienden te zorgen


Met de aanpassing kunnen meerpersoonshuishoudens, waarvan iemand een langdurige indicatie heeft voor extramurale zorg (‘thuiszorg’) een beroep doen op de hardheidsclausule voor chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven daardoor de inkomensafhankelijke huurverhoging niet te betalen.

Deze uitzondering gold aanvankelijk alleen voor mensen met een langdurige indicatie voor minstens 10 uur zorg per week. Bij inwonende mantelzorgers blijft zo’n indicatie vaak achterwege, omdat er al in de zorg is voorzien.

De minister komt met de verruiming tegemoet aan de wens van de Kamer om voor inwonende mantelzorgers aan te sluiten bij de criteria voor het mantelzorgcompliment. De Kamer vreesde dat de al geldende regels inwonende mantelzorg zouden ontmoedigen.

De regeling geldt formeel vanaf 1 januari 2014 en niet voor de huurverhogingen die per 1 juli 2013 zijn aangezegd. Daarvan is de bezwaartermijn namelijk inmiddels verlopen. De minister wijst huurders met een meerpersoonshuishouden waarvan een van de leden een langdurige zorgindicatie voor extramurale zorg heeft, erop dat ze niettemin in een (nieuw) bezwaarschrift een beroep kunnen doen op de welwillendheid van de verhuurder.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.