Bijgewerkt: 4 december 2022

Verscherpt toezicht intramurale zorg bij Amstelring

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelring
16-03-2011

Ouderen- en gehandicaptenzorg half jaar onder verscherpt toezicht Inspectie

Ingrijpend plan van aanpak voor kwaliteitsverbetering binnen Osira Amstelring op korte termijn

Op 15 maart 2011 zijn alle locatie voor ouderen- en gehandicaptenzorg van Osira Amstelring door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht gesteld. Dit is gebeurd naar aanleiding van bezoeken die de Inspectie heeft afgelegd in februari 2011 aan acht locaties van Osira Amstelring.

Hoewel de Inspectie heeft vastgesteld, dat het kwaliteitssysteem van Osira Amstelring op orde is, constateert zij ook dat er in de dagelijkse praktijk onvoldoende sturing en controle plaatsvindt. De Inspectie geeft aan dat de afstand tussen de leiding en de werkvloer te groot is. De Raad van Bestuur Osira Amstelring betreurt de ontstane situatie en neemt de bevindingen van de Inspectie zeer serieus. De Raad van Bestuur heeft onmiddellijk een aantal maatregelen afgekondigd.

De kwaliteit van zorg voor cliënten en de daarbij behorende werkomstandigheden voor medewerkers staan bij Osira Amstelring voorop. De Raad van Bestuur betreurt dan ook de ernst van de geconstateerde verbeterpunten en ondersteunt de genomen maatregel door de Inspectie. Zowel voor cliënten, familie, mantelzorgers als onze medewerkers en vrijwilligers is de situatie zeer vervelend en onwenselijk.


Grotere kaart weergeven Het hoofdkantoor van Amstelring aan de Laan van de Helende Meesters in Amstelveen

In november 2010 constateerde de Raad van Bestuur OsiraGroep Amstelring, dat ingrijpende maatregelen nodig waren om de kwaliteit van zorg op het juiste niveau te houden. Sindsdien wordt gewerkt aan de uitvoering van een plan flexibiliseren en vereenvoudigen. De Inspectie stelt vast, dat deze door Osira Amstelring in gang gezette veranderingen juist zijn, maar vindt de resultaten nog onvoldoende terug in de dagelijkse praktijk.

Kern van het huidige plan van aanpak flexibiliseren en vereenvoudigen is de organisatie vanaf de basis opnieuw op te bouwen. De zorgteams met hun direct leidinggevende worden de kern van de organisatie. Elke locatie komt onder leiding van een integraal verantwoordelijke locatiemanager. De uitvoering wordt waar nodig ondersteund door gespecialiseerde ondersteunende diensten.

Onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur is een stuurgroep kwaliteit ingesteld die samen met de medewerkers per team concrete verbeteringen aanbrengt. Waar de kwaliteit van zorg goed is, wordt deze versterkt. Daar waar de zorg binnen teams verbetering behoeft, worden goede voorbeelden van elders in de organisatie ingepast. Een pakket van maatregelen gericht op een adequate personeelsvoorziening per team zal deze beweging ondersteunen.

De Raad van Toezicht neemt de inspectierapporten zeer serieus. Om dit ingrijpende verbetertraject te leiden, heeft de Raad van Toezicht Osira Amstelring daarom besloten tot een rolwisseling binnen de Raad van Bestuur. In overleg met de cliënten- en medewerkervertegenwoordigingen is de heer Rob van Dam met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Hij heeft eerder goede resultaten gehaald met dergelijke verbetertrajecten. De heer Harry Moeskops blijft lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de heer Hans Klein Breteler benoemd als gedelegeerd toezichthouder om namens haar dit verbetertraject  te ondersteunen en toe te zien op de uitvoering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.