Bijgewerkt: 29 november 2022

Verslag van de Regionale Veiligheidsrapportage 2012-2

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-12-2012

Burgemeester Jan van Zanen informeert de leden van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen:

'Geachte dames en heren,

Op 10 december 2012 heeft het Regionaal College gesproken over de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2012-2. De rapportage richt zich op het in beeld brengen van de belangrijkste veiligheidscijfers in relatie tot het gevoerde regionale veiligheidsbeleid, zoals vastgelegd in het Regionale Veiligheidsplan 2012-2014.

De rapportage hanteert de cijfers over de periode 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012 en vergelijkt deze met de cijfers van de voorafgaande jaren. Dit in tegenstelling tot onder meer de factsheet woninginbraken, waarin de cijfers vanaf 1 januari worden gehanteerd.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Uit de rapportage blijkt, dat het aantal woninginbraken fors is afgenomen van 695 naar 538 en het aantal inbraken in schuurtjes van 90 naar 59. Bij een aantal andere feiten is sprake van een toename. Die stijging zit vooral in de delicten zoals diefstal uit/vanaf motorvoertuigen van 628 naar 744, winkeldiefstal van 130 naar 174 en diefstal uit/van overige voertuigen van 80 naar 117.

Verder valt de toename van het aantal incidenten huiselijk geweld, van 316 naar 345. Ondanks deze minder positieve ontwikkelingen is het totaal aantal aangiften licht toegenomen van 4425 naar 4492.

De bovenstaande ontwikkelingen zijn aanleiding om ook het komende jaar samen met de politie en andere partijen een stevig beleid op het gebied van OOV (Openbare Orde en Veiligheid) voort te zetten. In het actieplan integrale veiligheid 2013, dat u binnenkort tegemoet kunt zien, is hiertoe onder meer het vervolgende opgenomen.  • De aanpak van (woning) inbraken wordt gecontinueerd,

  • Extra inzet op de aanpak van diefstal uit motorvoertuigen,

  • De inzet rond veilig ondernemen, ondermeer binnen de KVO's, wordt gecontinueerd. Het regionaal platform criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland wordt gevraagd de aanpak rond winkeldiefstallen voort te zetten,

  • Implementatie van het landelijke programma geweld in afhankelijkheidsrelaties in de regio Amsterdam-Amstelland.


Hoogachtend, de burgemeester van Amstelveen mr. J.H.C. van Zanen'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.