Bijgewerkt: 29 november 2022

Versoepeling maatregelen in verpleeghuizen is mogelijk door vaccinatie

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
07-04-2021

Het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is op veel locaties grotendeels afgerond en de vaccinatie van ouderen thuis vordert gestaag. Er zijn in de instellingen voor langdurige zorg nu 550.000 prikken gezet. In de besmettings- en sterftecijfers is het effect daarvan nu goed zichtbaar.

In de verpleeghuizen is de afgelopen maanden zowel het aantal gemelde besmettingen als de COVID-sterfte fors afgenomen. In week 52 van het jaar 2020 waren er volgens de cijfers van het RIVM nog ca. 2.400 gemelde besmettingen, nu in week 13 zijn dat er nog maar 150. Ook nam de COVID-sterfte af van ca. 285 in week 52 van 2020 naar ca. 20 in week 13 van 2021.

Het hoge aantal gevaccineerde bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg maakt voorzichtige versoepelingen mogelijk. Als op een locatie genoeg mensen twee keer zijn gevaccineerd is een ruimere bezoekregeling mogelijk, kan de groepsgrootte voor activiteiten omhoog en kunnen meer vrijwilligers en kappers en andere contactberoepen weer aan de slag. Hiermee volgt het kabinet het advies op van het Outbreak Management Team (OMT).

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2019)

Hugo de Jonge (CDA) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Verantwoord versoepelen. Het vaccineren van de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg is op veel locaties grotendeels afgerond en de vaccinatie van thuiswonende ouderen vordert gestaag. Er is onder bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg een half miljoen prikken gezet. Dankzij het vaccineren daalt het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en de sterfte op deze locaties heel sterk. Het aantal besmettingen onder bewoners bedraagt nog maar 10 procent van het aantal besmettingen van medio december. Daardoor is er nu ruimte voor verpleeghuizen om verantwoord te versoepelen.

Instellingen. Bij een vaccinatiegraad van 80 % of hoger kunnen er versoepelingen doorgevoerd worden. Met dit OMT-advies is het voor instellingen mogelijk om op een verantwoorde manier meer ruimte geven aan hun bewoners en hun naasten. Iedere locatie is anders en daarom is het belangrijk dat per locatie bekeken wordt wat verantwoord is.  Elke instelling informeert zelf de bewoners en hun naasten over de versoepelingen die zij doorvoeren. Een bewoner of naaste kan ook zelf contact met de instelling opnemen.

De volgende versoepelingen zijn mogelijk:  • Op de eigen kamer kan een volledig gevaccineerde bewoner één of enkele vaste bezoekers ontvangen, waarbij het dragen van een mondneusmasker en afstand houden niet langer nodig zijn. Daarvoor moeten de bezoekers wel negatief getest of gevaccineerd zijn. Dit kan ook met een negatieve zelftest.

  • De vaste groep van volledig gevaccineerde bewoners bij groepsactiviteiten kan worden verruimd. Bezoekers en cliënten van buiten de instelling kunnen daaraan nog niet deelnemen door de hoge infectiedruk buiten de instelling.

  • Inzet van vrijwilligers en niet-medische contactberoepen zoals de kapper zijn in de instellingen weer mogelijk.


Minister Hugo de Jonge: 'Vaccineren werkt. Dat zien we nu volop in de verpleeghuizen. Daarom kunnen we nu na een lange en spannende tijd voorzichtig weer wat versoepelen. Als er voldoende gevaccineerd is, is een knuffel door vaste bezoekers weer mogelijk. Prachtig toch?'

Basisregels. Vaccineren maakt veilig en verantwoord versoepelen mogelijk en geeft de bewoners van deze instellingen perspectief. Andere preventiemaatregelen, zoals de basisregels met afstand houden en handhygiëne, blijven gelden. Zeker ook op de dagbesteding, waar zowel gevaccineerde als ongevaccineerde ouderen gebruik van maken. Lees ook: Kamerbrief reactie op 106e OMT-advies (pdf 6 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.