Bijgewerkt: 26 november 2022

Verstikkende deken A9 lag over Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
24-02-2011

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Het contract met het Rijk voor de ondertunneling van de rijksweg A9 lag als een verstikkende deken over Amstelveen. Het blokkeerde alle denkbare initiatieven. Dit stelt wethouder Herbert Raat (VVD) (project A9) in een gesprek met deze krant. (AN). Vorige week maakte het college bekend het Rijk te zullen verzoeken de overeenkomst te ontbinden.

Het loopt daarmee het risico, dat de ondertunneling van de A9 niet doorgaat. Een meerderheid in de raad steunt het college. „Eigenlijk mocht en kon er helemaal niets meer," aldus Raat. „Ieder initiatief leek te gaan ten koste van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de A9 die tenminste 100 miljoen euro moesten opbrengen als bijdrage aan het Rijk.

Raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD) tijdens een raadsvergadering


Alles ging aan de kant „Zoals collega John Levie het stelt: 'als we waren doorgegaan hadden we elk polletje gras in de gemeente moeten bebouwen.' Ook zou het ten koste zijn gegaan van ons ouderenbeleid, de sportvoorzieningen en minimaregelingen. We hadden de OZB moeten verhogen en hadden wellicht een artikel 12-gemeente geworden (onder financiële curatele van het Rijk, HG). Ik vind dat onacceptabel. We doen Amstelveen niet in de uitverkoop.

'Voor m'n carrière niet handig'

Wethouder Herbert Raat beseft zich, dat het Amstelveense 'nee' tegen het contract voor de ondertunneling van de A9 voor zijn politieke carrière niet verstandig is. Overheden die van rijdende treinen afspringen, in plaats van erop maken zich bij collega-overheden niet populair. „Maar de plek naar ik zit is niet van mij."

Wethouder Raat: „Voor mijn politieke loopbaan was het veel handiger geweest het spel mee te spelen, nog wat onderzoekjes te laten doen en nog wat miljoenen vrij te maken om ons gezicht te redden. Maar dat zou niet in het belang van Amstelveen zijn geweest. Dat bestuurlijk spel konden wij ons niet meer veroorloven. Die afweging is ook de verantwoordelijkheid voor de grootste partij in het college, de VVD."

Raat, die naast de A9 ook financiën tot zijn portefeuilles rekent, schetst een overzicht van de bijdragen van de verschillende partners.„Het Rijk draagt 3.101 miljoen euro bij, de provincie Noord-Holland 50 miljoen, Almere 21 miljoen, Amsterdam 70 miljoen, de stadsregio 20 miljoen en Amstelveen, als kleinste partij, 100 miljoen euro. Dat is buitenproportioneel veel."

Raat is zich bewust van het feit, dat hij er in politieke zin de nodige tegenstanders bij heeft gekregen. „Met dit soort beslissingen is dat onvermijdelijk. Met name bij de PvdA ligt er erg gevoelig." Raat doelt op het feit, dat oud-PvdA-wethouder Remco Pols een van de felste pleitbezorgers voor ondertunneling is. Pols ondertekende ook namens Amstelveen het contract met het Rijk.

Ook Raats PvdA-collega in Almere, Adri Duivesteijn is kritisch over de stap van Amstelveen. Hij wijst onder meer op de „continuïteit van bestuur." Raat: „Ik begrijp, dat als ik in zijn schoenen zou staan. Maar wij hebben een verantwoordelijkheid naar onze inwoners. Wij mogen geen onverantwoorde risico's nemen voor de bereikbaarheid van 60.000 nieuwe woningen in Almere.

Mooie koepel over de snelweg

Rond het ondertunnelingsproject is de plaatselijke stuurgroep A9 in het leven geroepen. Deze zal uiterlijk eind maart zijn activiteiten staken. Dan is het door de raad verstrekte krediet op. Een kritische Raat zegt er over: „Er is een grote projectorganisatie opgetuigd, die geen staat in een staat moet worden." Volgende week dinsdag heeft het college een afspraak met de adviseurs Boer en Croon. Ook die relatie is eindig.

Raat heeft een uitgesproken opvatting over zijn rol als openbaar bestuurder. „De plek waar ik zit is iets tijdelijks, die is niet van mij. Het verplicht mij om elk onderwerp met een open blik te bekijken. En steeds weer de afweging te maken, of het belang van de gemeente ermee gediend is."

Raat realiseert zich, dat met het versturen van de brief naar het ministerie waarin om ontbinding van het contract wordt gevraagd, jongstleden vrijdag, de gemeente is uitonderhandeld met het Rijk. „Onze boodschap is ook 'zoek een goedkopere variant'. Ik zou me een mooie koepel over de snelweg kunnen voorstellen."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.