Bijgewerkt: 18 mei 2024

Vertraging van aanlevering gegevens inwoners Brentano

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-11-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de opgelopen vertraging van de Stichting Brentano voor het aanleveren van gegevens bij het CAK:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Eind september 2016 heeft de Stichting Brentano aangegeven, dat zij vertraging hebben opgelopen voor het aanleveren van gegevens bij het CAK (de instantie die het vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor gemeenten uitvoert). Deze gegevens zijn nodig om de eigen bijdrage voor de inwoners die via Brentano hulp bij het huishouden ontvangen vast te stellen. Gevolg hiervan is, dat de eigen bijdrage voor wat betreft de hulp bij het huishouden vanaf mei niet meer kan worden vastgesteld en de inwoners die het betreft straks een groot bedrag in eens moeten betalen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


De inwoners die het betreft hebben eind september van Brentano een brief ontvangen over de ontstane problemen. Hierdoor kunnen deze inwoners er rekening mee houden, dat de kosten van eigen bijdrage in een later stadium alsnog betaald moeten worden. Wanneer zij de factuur niet in een keer kunnen betalen, kunnen zij een betalingsregeling treffen met het CAK.

Rol van de gemeente

Het doorgeven van de gegevens die nodig zijn om de eigen bijdrage vast te stellen is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder, in dit geval Brentano. Deze verplichting is bevestigd in het contract met de gemeente.

Met Brentano heeft de gemeente eind september 2016, conform de contractuele afspraken, verbeterafspraken gemaakt. Helaas moeten wij constateren, dat dit nog niet tot de gewenste verbetering heeft geleid. De gemeente heeft nu Brentano een deadline gesteld tot eind volgende week. Als de problemen dan niet zijn opgelost, wordt er conform de contractuele afspraken een boete opgelegd. Daarna kan de gemeente nakoming van het contract vorderen.'

Van de voortgang zal ik u op de hoogte houden. Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder Zorg

CAK?

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), belast met de uitvoering van wettelijke taken in het domein van zorg en welzijn, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een belangrijk deel van de taken omvat het vaststellen en innen van wettelijk verplichte eigen bijdrages. Deze eigen bijdrages zijn veelal afhankelijk van inkomen en vermogen. Het CAK wisselt voor deze taken op grote schaal gegevens uit met zorginstellingen, zorgkantoren, gemeenten, Belastingdienst, UWV en de SVB.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.