Bijgewerkt: 22 februari 2024

Vervoerregio Amsterdam wijst voorkeursvariant aan voor metrolijnen

Nieuws -> Informatief

Bron: Vervoerregio Amsterdam
23-09-2017

Het metronetwerk in de concessie Amsterdam gaat veranderen. In de zomer van 2018 gaat de Noord/Zuidlijn rijden en in het eerste kwartaal van 2019 stopt de bediening van de Amstelveenlijn met lijn 51, vanwege werkzaamheden voor ZuidasDok, waardoor de spoorboog tussen Station Zuid en de Buitenveldertselaan buiten dienst wordt genomen.

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft zich uitgesproken voor een voorkeursvariant voor de metrolijnvoering vanaf maart 2019 (nog geen exacte datum bekend). Met deze variant verdwijnen geen extra rechtstreekse verbindingen en wordt het aantal overstappen beperkt. Daarnaast wordt op deze manier een eventuele uitwijkroute (via de Oostbuis) per metro tussen CS en Station Zuid behouden in geval van stremming van de Noord/Zuidlijn.

In maart 2019 stopt de bediening van de Amstelveenlijn met metrolijn 51 vanwege werkzaamheden voor ZuidasDok en de ombouw van de Amstelveenlijn. Dit is voor de Vervoerregio en GVB aanleiding geweest om een gezamenlijke studie te starten naar de mogelijke gewenste lijnvoering vanaf 2019 voor het Amsterdamse metronetwerk. De belangrijkste wijzigingen, ten opzichte van nu zijn, dat de huidige lijn 50 zal gaan rijden van Isolatorweg naar Amsterdam Centraal via Amsterdam Zuid. De huidige lijn 51 stopt met rijden vanwege de bouwwerkzaamheden van ZuidasDok.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Metrotoegang met OV poorten op het Centraal Station Amsterdam in juli 2017


De keuze voor deze variant leidt niet tot ingrijpende wijzigingen voor de reizigers, kent een goede balans tussen aanbod en vraag en biedt de mogelijkheid om op basis van de effecten op het reisgedrag van de Noord/Zuidlijn tot een keuze voor de lange termijn te komen. Als over enkele jaren inzichtelijk is wat de effecten op het reisgedrag zijn van de Noord/Zuidlijn, kan gekozen worden voor een ander metronet. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan een ontvlochten variant (1 metrolijn per traject).

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2014)

Pieter Litjens (VVD) wethouder bij de gemeente Amsterdam met de portefeuille Personeel en Organisatie, Verkeer en Vervoer, Gemeentelijk Vastgoed, Inkoop en Stadsdeel Zuidoost


Protest. Met name voor de reizigers uit de Bijlmer en Diemen is dit goed nieuws. Zij behouden hun rechtstreeks verbinding met Amsterdam Centraal. De afgelopen periode is volop actie gevoerd voor het behoud van een rechtstreekse verbinding tussen Gein en Centraal. 'Ik ben blij, dat we een variant hebben gekozen, waarbij we ook voor de Bijlmer, Diemen, Buitenveldert en Amstelveen een zo optimaal mogelijke verbinding behouden' aldus Pieter Litjens, portefeuillehouder Openbaar Vervoer.

Vervolg. Na de consultatie van GVB zal in oktober 2017 een concept lijnvoeringvoorstel ingediend worden. Zoals gebruikelijk wordt ook de omgevingsdienst geconsulteerd. Consultatie van de regioraad vindt plaats in de voorsessie van 26 september. Er is tijdens de plenaire Regioraad sessie van 17 oktober ook gelegenheid om het concept lijnvoeringvoorstel van GVB te bespreken. Op 16 november neemt het DB een besluit over de metrolijnvoering als vooruitgeschoven onderdeel van het vervoerplan 2019. Lees ook: Uitkomst Metronet 2019 Studie (pdf 20 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.