Bijgewerkt: 19 oktober 2021

Vervolgstappen van de transformatie Legmeer in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemente Amstelveen
29-09-2021

De volgende stap in de transformatie van bedrijventerrein Legmeer is gezet. Na het vaststellen van de Ontwikkelvisie Legmeer in mei 2020 is er achter de schermen hard gewerkt aan de uitwerking. Hierover informeerde de gemeente Amstelveen dinsdagavond 28 september 2021 ruim 70 grondeigenaren van het gebied. Zij ontvingen informatie over de rol van de grondeigenaren, de uitdagingen binnen het project en de vervolgstappen.

Bedrijventerrein Legmeer kent circa 150 verschillende grondeigenaren. Om de transformatie te laten slagen zoekt de gemeente de samenwerking met de eigenaren. De eigenaren zijn nodig om samen tot herontwikkeling van het gebied te komen. Daarom gaan de ambtenaren van de gemeente de komende weken met alle eigenaren persoonlijk in gesprek om te kijken op welke manier dit mogelijk is.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Luchtfoto van het bedrijventerrein Legmeer. Het terrein wordt veranderd in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied


Gelijktijdig organiseert de gemeente voor omwonenden, ondernemers op Legmeer en omliggende bedrijven informatiebijeenkomsten. Genodigden ontvangen hier binnenkort een brief over. 'Participatie is voor een project van deze omvang ontzettend belangrijk “Door gezamenlijk mee te denken over de transformatie, wordt het een project van en voor heel Amstelveen' -aldus Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling.

Na het participatietraject verzamelt de gemeente alle informatie en gaat hiermee aan de slag. De input wordt uiteindelijk verwerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. Dit plan zal naar alle waarschijnlijkheid medio 2022 ter inzage worden gelegd.

De gemeente Amstelveen heeft plannen om het bedrijventerrein Legmeer te transformeren in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied. Wethouder Floor Gordon: 'Legmeer is de enige locatie in Amstelveen waar we op grote schaal een variatie aan woningen kunnen toevoegen. En dat is hard nodig gezien de huidige situatie op de woningmarkt. Daaraan wil ik gelijk toevoegen dat het ook het meest ingewikkelde en risicovolle project is wat we als gemeente ooit gedaan hebben. Dat betekent dat er de komende jaren nog een hoop vraagstukken op ons afkomen: dat vraagt aandacht en zorgvuldigheid naast snelheid.'

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening


Amstelveen ontving in februari 2021 € 9,2 miljoen uit de Woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is de bedoeling om binnen 10 jaar 2.157 nieuwe woningen te realiseren. Vanwege de complexiteit van de transformatie wordt de nieuwe wijk niet in één keer gerealiseerd. In totaal komen er ongeveer 3.000 woningen in Legmeer. Kijk voor meer informatie en de plannen op www.amstelveen.nl/legmeer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.