Bijgewerkt: 2 december 2023

Verwikkelingen in verband met het faillissement van warenhuisketen V en D

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-01-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de verwikkelingen over het faillissement van warenhuisketen V&D:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Geachte leden van de gemeenteraad,

Wij krijgen veel vragen over de situatie bij V&D. In deze brief informeer ik u over de implicaties die het faillissement van V&D per 31 december 2015 voor de gemeente Amstelveen heeft. Het pand, waar V&D gebruik van maakt is al jaren eigendom van een institutionele belegger. V&D huurt het pand van deze belegger en ontvangt een aanslag OZB voor het gebruik. Voor het aanslagjaar 2015 zijn de aanslag OZB en rioolheffing meerverbruik respectievelijk ad. € 61.055, en € 2.316 betaald in 2015. Andere vorderingen zijn er niet.

Aangezien V&D gebruiker blijft van het pand, zal ook voor 2016 de aanslag OZB gebruik en het rioolheffing meerverbruik 2016 opgelegd worden tot een bedrag van circa € 63.000. De aanslagen 2016 zullen direct aangeboden worden aan de curatoren in het faillissement.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Restaurantketen La Place werd op 31 december 2015 ook failliet verklaard, samen met V&D. De curatoren onderzoeken de mogelijkheid van een doorstart. Het personeel is formeel ontslag aangezegd. De uitbetaling van het loon wordt maximaal zes weken gegarandeerd door het UWV. De vestigingen van La Place blijven voorlopig open, zoals dat ook het geval was op 25 januari 2016 in Amstelveen


De gemeente is geen preferente schuldeiser. De verwachting is, dat de belastingschuld voor 2016 niet (geheel) betaald gaat worden. De vordering op V&D zal gedurende het faillissement gevolgd worden door het team belastingen. Indien er zich relevante ontwikkelingen voordoen in dit faillissement dan zal ik u daarover nader informeren.

Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Namens het college van B&W

Herbert Raat wethouder FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.