Bijgewerkt: 29 juni 2022

Veteranendag 2009 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen
21-06-2009


De jaarlijkse veteranendag vond plaats in Amstelveen op zaterdag 20 juni 2009, in de Emergohal. De Veteranendag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen - jong en oud, man en vrouw, die zich hebben ingezet in dienst van de vrede.

Veteranen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Veteranendag 2009 in de Emergohal, waar meer dan 200 veteranen aanwezig waren


De Nederlandse Veteranendag vindt sinds 2005 jaarlijks plaats rond de geboortedag van Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. Op 24 mei 2006 heeft de ministerraad besloten de Nederlandse Veteranendag tot nationaal evenement uit te roepen. Op zaterdag 27 juni 2009 wordt in Den Haag voor de vijfde maal de Nederlandse Veteranendag gevierd.

Veteranen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Amstelveense veteraan de heer H. J. Scharff tussen zijn schilderijen met het thema oorlog


In Amstelveen wonen ook veteranen en ze kwamen in grote getale naar de Emergohal, om even stil te staan en over de gebeurtenissen van de verschillende oorlogen die ze hebben meegemaakt, te praten.

Bij alle deelnemers van een oorlogshandeling hebben de gebeurtenissen een onuitwisbare stempel gedrukt en natuurlijk niet alleen bij de soldaten. Tijdens deze veteranendag was het ook niet anders. De toespraak van burgemeester Jan van Zanen ging over de oorlogen en de ervaringen, die de mensen hieraan hebben overgehouden:

“Dames en heren, Veteranen, Amstelveners,

Ons land telt 130.000 veteranen. Van toen en van nu. Ongeveer de helft is uitgezonden naar onder meer Libanon, voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan. Jong of oud - wat u allen bindt is die unieke ervaring die nauwelijks is na te vertellen. Die uw leven lang een rol zal blijven spelen en uw gedrag beïnvloedt.

U stond en staat voor vrede en democratie. Uw strijd, of het nu letterlijk het slagveld was of de missie die hielp de broze vrede te laten groeien en wortelen, is – zo zou je kunnen zeggen - een universeel gevecht.

-Zonder u geen vrede.

-Zonder u geen democratie.

-Zonder u geen vrij Europa. Geen vrije wereld.

-Zonder u geen politieke partijen die zich baseren op de waarden die u bevecht en helpt bewaren.

Uw werk, uw inzet kan niet vaak genoeg worden herdacht, bewonderd en geprezen. Want, terwijl hier het leven gewoon doorgaat en we ons druk maken over ‘Te Belangrijke Dingen’, begeeft u zich in situaties die Echt Belangrijk zijn. Die onze ‘Te Belangrijke Dingen’ soms ‘Te Bespottelijk’ maken.

Veteranen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen, tijdens zijn toespraak


U ging en gaat, soms letterlijk, soms figuurlijk, het gevecht aan. Waarschijnlijk niet alleen met anderen, maar ook met uzelf. En het meest bijzondere is eigenlijk, dat velen van u na terugkomst in eigen land, besluiten om het niet te laten bij de missie zelf.

Honderden veteranen zijn betrokken bij humanitaire initiatieven in landen waar zij als militair actief geweest zijn in het kader van een militaire missie. Veel projecten richten zich op kinderen, jongeren en onderwijs, maar er worden ook waterputten geslagen en zelfs hele ziekenhuizen gebouwd.

Zo vertrok op 23 mei een groep van negen veteranen van Veteranen Actief naar Doboj in het noorden van Bosnië en Herzegovina. Ze gaan de stichting Holland Hart Huis helpen met het opstarten van een blijf-van-mijn-lijfhuis in Doboj.

Voormalig Dutchbatter Rob Zomer emigreerde met zijn gezin naar Srebrenica. Hij is van plan de lokale bevolking te helpen met het opbouwen van de verwoeste huizen en om voorzieningen voor toeristen te realiseren. De heer Zomer is er niet om een trauma te verwerken, maar puur om de bevolking daar te helpen.

Ook in ons eigen land zijn veteranen actief. Tot op zeer hoge leeftijd. Bijvoorbeeld in het onderwijsproject Verhalen van Veteranen. Het gaat daarbij om ontmoetingen tussen veteranen en leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs tot en met de eindexamenklassen van het voortgezet onderwijs.

Zo’n ontmoeting is vaak een vorm van ‘levende geschiedenis’, bijvoorbeeld wanneer een Indië- of Nieuw-Guineaveteraan in de klas zijn verhaal komt doen. Een veteraan vertelt over de Tweede Wereldoorlog. Of een veteraan die in de jaren tachtig deelnam aan de grote vredesmissie in Libanon. Maar ook veteranen van de recente missies in bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië, Cambodja, Haïti of Irak kunnen naar een school toe komen om te verhalen van toen en daar.

Dat soort zaken maakt ‘universal soldiers’ als u zo speciaal. En is het minste wat we kunnen doen, u eenmaal per jaar te eren en u te laten weten hoezeer uw werk wordt gewaardeerd. Ook in Amstelveen. Het is het waard om uw verhaal de continuïteit geven die het verdient. Om op die manier u allen – jong en oud - te helpen uw herinneringen een plek te geven, en ervoor te zorgen dan er weer andere ‘universal soldiers’ komen die vechten voor volkeren, voor vrijheid, voor democratie. Voor en na de strijd.

Beste veteranen in u, eer ik uw voorgangers, u en uw collega’s en allen die na u komen. Laten we nu dadelijk die ene minuut stilte in acht nemen om een ‘monument van 60 seconden’ bij elkaar te denken, dat recht doet aan alles wat u bent, heeft verricht en zult verrichten.”

Veteranen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het 'Fokker Friendship Koor' zingt het Wilhelmus


Na de toespraak van de burgemeester was een minuut stilte gehouden en na het zingen van het Wilhelmus en het Amstelveens lied, kwam oorlogsveteraaan, de heer Joop Heeger vertelde, hoe zijn diensttijd was verlopen in Indonesië in 1949.

Veteranen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het koor zingt het Amstelveen lied


Veteranen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Oorlogsveteraan Joop Heeger vertelt over zijn ervaringen tijdens de oorlog in 1949 in Indonesië


Veteranen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De oorlogsveteranen in de zaal luisteren naar de sprekers


Veteranen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Oorlogsveteraan Jos Keune (r) was ook in Indonesië in 1949


Na het indrukwekkende verhaal, dat de ongeveer 200 aanwezigen muisstil aanhoorden, kwam de heer C. A. van Kasteel, voorzitter van BNMO de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, afdeling Amsterdam zijn toespraak houden.

Veteranen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

C. A. van Kasteel, voorzitter van BNMO vertelt over het werk van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers


Hij sprak over het feit dat na de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse bevolking aan de slag ging om het land weer op te bouwen. Er bestond nauwelijks aandacht voor de soms zwaar gehandicapte Nederlandse militairen uit deze oorlog en hun weduwen. Vanwege deze situatie is in 1945 de BNMO opgericht. De BNMO zette zich in voor betere leefomstandigheden van deze militair getroffenen en doet dat nu nog steeds voor alle Nederlandse militaire oorlogs- en dienstslachtoffers.

De BNMO heeft gezorgd voor een aanvaardbaar stelsel van militaire invaliditeitspensioenen in Nederland en zet zich in als onafhankelijke vereniging met veel kennis van zaken op het gebied van belangenbehartiging en lotgenotencontact. In de zaal was ook een tafel van de bond vol met flyers en informatie, waar de veteranen zich eventueel konden aanmelden.

Veteranen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Emergohal, waar de Veteranendag 2009 werd gehouden


Na de toespraken konden de aanwezige veteranen met elkaar van gedachten wisselen en na de borrel met hapjes kwam de Veteranendag 2009 in Amstelveen tot een eind. De landelijke Nederlandse Veteranendag wordt op zaterdag 27 juni 2009 in Den Haag voor de vijfde maal gehouden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.