Bijgewerkt: 8 december 2022

Vier nieuwe AED's opgehangen in Bovenkerk, Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-02-2020

Bovenkerk heeft vier nieuwe Automatische Externe Defibrillatoren (AED's). Deze AED's zijn 24 uur per dag beschikbaar voor alle inwoners om hulp te kunnen bieden bij een hartstilstand. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn onthulde samen met Uğur Pekdemir, directievoorzitter van Rabobank Amstel &Vecht, de sponsor bij de aanschaf de AED bij kringloopbedrijf De Boemerang op maandag 3 februari 2020

De projectgroep AED en Burgerhulpverlening van bewonersplatform Bovenkerk hebben zich hiervoor ingezet. De vijf leden zetten zich in om Bovenkerk veiliger te maken door het werven en opleiden van meer burgerhulpverleners (BHV-ers) en het plaatsen van AED’s die permanent beschikbaar zijn voor 112 en de website HartslagNu.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Uğur Pekdemir, directievoorzitter van Rabobank Amstel &Vecht (4de van links) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn samen met de leden van de Burgerhulpverlening van het bewonersplatform Bovenkerk met het nieuwe AED apparaat aan de muur van De Boemerang op 3 februari 2020


Bij basisschool De Westwijzer, het bedrijf Stulz en kringloopwinkel De Boemerang Maalderij zijn AED's aanwezig, die alleen tijdens openingstijden beschikbaar zijn. Bij Café de Manen, Huisartsenpraktijk Dr. Göbel, Zorgcentrum het Zonnehof en bij De Boemerang aan de Binderij zijn dag- en nacht beschikbare AED’s geplaatst in een buitenkast met pincode.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Een AIVIA 210 AED buitenkast in Westwijk


Wethouder Van Ballegooijen: 'Het is te hopen dat een hartstilstand zo min mogelijk voortkomt. Maar als er een hartstilstand plaatsvindt zijn er in Bovenkerk aardig wat AED’s waar inwoners gebruik van kunnen maken mede door de tomeloze inzet van de Projectgroep AED van bewonersplatform Bovenkerk. De gemeente is betrokken bij dit project door het verstrekken van subsidie voor de aanschaf van de AED’s en buitenkasten. Ik roep andere bewonersgroepen op om ook in hun buurt meer AED’s te krijgen.'Een AED is een apparaat dat gebruikt wordt bij een persoon die een acute hartstilstand heeft. De AED dient een elektrische schok toe, om het hart weer in het normale ritme te brengen. De viercijferige code, waarmee de kast open gaat, krijgt u van de alarmcentrale na 112 te bellen.


Kringloopbedrijf De Boemerang heeft een gemiddeld bezoekersaantal van rond de 1.000 per dag. Bij De Boemerang werken ruim 95 mensen voornamelijk bestaande uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bevordert het hergebruik van artikelen en van grondstoffen. De gemeente Amstelveen vindt het belangrijk dat er veel AED’s beschikbaar zijn in de openbare ruimte. Dat is vooral de eerste zes minuten belangrijk bij een hartstilstand. Daarom kunnen inwoners en maatschappelijke organisaties subsidie aanvragen voor een AED en/of buitenkast. Bedrijven kunnen voor een buitenkast subsidie vragen.

De AED wordt onder andere aangeboden via de website van BuurtAED. Hier kunnen mensen een geldinzamelingsactie starten voor het kopen van een AED. Er lopen dit jaar al weer verschillende initiatieven. Meer informatie over subsidie bij AED's en buitenkasten vindt u op de pagina AED van de gemeente. Lees ook: Reanimeren in 6 stappenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.