Bijgewerkt: 16 juni 2024

Vierde pakket beperkende maatregelen van de EU tegen Rusland

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
15-03-2022

De Europese Commissie is verheugd over het akkoord dat de Raad op 15 maart 2022 heeft bereikt over de goedkeuring van een vierde pakket beperkende maatregelen tegen Rusland als reactie op de brute agressie van dat land tegen Oekraïne en zijn bevolking. Deze sancties zullen de economische druk op het Kremlin verder opvoeren en zijn vermogen om zijn invasie van Oekraïne te financieren, verlammen. Zij zijn gecoördineerd met internationale partners, met name de Verenigde Staten.De overeengekomen maatregelen zijn de volgende:

-Een volledig verbod op alle transacties met bepaalde Russische staatsbedrijven in verschillende sectoren - het militair-industrieel complex van het Kremlin.

-Een invoerverbod van de EU voor die staalproducten waarvoor momenteel vrijwaringsmaatregelen van de EU gelden, wat voor Rusland neerkomt op een verlies van ongeveer 3,3 miljard euro aan exportinkomsten. Ter compensatie zullen verhoogde invoerquota worden verdeeld over andere derde landen.

-Een verstrekkend verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector, met beperkte uitzonderingen voor civiele kernenergie en het vervoer van bepaalde energieproducten terug naar de EU.

-Een EU-uitvoerverbod op luxegoederen (bv. luxeauto's, juwelen, enz.) om de Russische elites rechtstreeks te treffen.

-Bovendien is de lijst van gesanctioneerde personen en entiteiten verder uitgebreid met meer oligarchen en zakelijke elites die banden hebben met het Kremlin, alsook met bedrijven die actief zijn op militair en defensiegebied en die de invasie logistiek en materieel ondersteunen. Er zijn ook nieuwe lijsten van actoren die actief zijn op het gebied van desinformatie.

-Een verbod op de rating van Rusland en Russische bedrijven door ratingbureaus in de EU en op het verlenen van ratingdiensten aan Russische klanten, waardoor deze nog verder de toegang tot de financiële markten van de EU zouden verliezen.

Rusland status van meestbegunstigde natie ontzeggen. De EU is vandaag met andere leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) overeengekomen om Russische producten en diensten op de EU-markten niet de status van meestbegunstigde natie toe te kennen. Dit volgt op een aankondiging van vrijdag 11 maart 2022 door de leden van de G7. Hierdoor worden de aanzienlijke voordelen die Rusland als WTO-lid geniet, opgeschort. Deze maatregelen tegen Rusland beschermen de essentiële veiligheidsbelangen van de EU en haar partners in het licht van de niet-uitgelokte, met voorbedachten rade uitgevoerde en ongerechtvaardigde agressie van Rusland tegen Oekraïne, daarbij geholpen door Belarus. Zij zijn volledig gerechtvaardigd op grond van het WTO-recht.

Meer informatie. De overeenkomst van vandaag bouwt voort op de brede en ongekende pakketten maatregelen die de EU heeft genomen als reactie op de Russische daden van agressie tegen de territoriale integriteit van Oekraïne en de toenemende wreedheden tegen Oekraïense burgers en steden. Als hoedster van de EU-Verdragen is de Europese Commissie belast met het toezicht op de handhaving van de EU-sancties in de hele Unie. De EU is eensgezind in haar solidariteit met Oekraïne en zal Oekraïne en de Oekraïense bevolking samen met haar internationale partners blijven steunen, onder meer door extra politieke, financiële en humanitaire steun. Lees ook: EU solidarity with UkraineAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.