Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Vijf Amstelveense sportverenigingen maken werk van inclusie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-12-2021

Vijf Amstelveense sportverenigingen doen mee aan een landelijke proef voor inclusie in de sport. Inclusie: sociale uitsluiting of sociale marginalisering is de sociale achterstand en de verbanning naar de rand van de samenleving. Het is een term die veel gebruikt wordt in Europa en voor het eerst gebruikt werd in Frankrijk aan het eind van de 20ste eeuw. Het wordt gebruikt in verschillende disciplines, waaronder onderwijs, sport, sociologie, psychologie, politiek en economie.

Het gaat om de Amstelveense Rugby Club (ARC), DVH Honk- en Softbalvereniging, Mixed Hockey Club Amstelveen, Amstelschutters Uniek en Voetbalvereniging NFC. 'Het is vandaag Paarse Vrijdag. Een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp'-zegt Rob Ellermeijer(VVD) wethouder Sport.

Proef Inclusief Sporten. De proef richt zich op het vergroten van de acceptatie van LHBTI+ personen binnen de sportverenigingen in Amstelveen. Dit gebeurt onder meer door bewustwording, het gesprek aan te gaan binnen de clubs en trainingen voor bestuurders en coaches. Er zijn focusgroepen met bestuurders, trainers, spelers en met LHBTI+ (oud)leden. Ook worden webinars en workshops gegeven en er worden praktische richtlijnen opgesteld. De pilot is onderdeel van de landelijke pilot Inclusief Sporten, waar ook de gemeenten Groningen, Enschede, Amsterdam, Leiden en Den Haag aan meedoen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Sport en Robert Fennis hoofd van Marketing, Communicatie en Relaties van de Amstelveense Rugby Club


Regenbooggemeente. 'Amstelveen zet zich als regenbooggemeente in voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Een open en veilig klimaat binnen sportverenigingen draagt daaraan bij.' Wethouder Floor Gordon vult aan: 'Het is goed dat er landelijk en lokaal aandacht is voor inclusie en diversiteit in de sportwereld. We moeten drempels wegnemen, zodat iedereen kan sporten, ongeacht beperking, sociale status of seksuele geaardheid. Iedereen moet de veiligheid en ruimte voelen om zichzelf te zijn in de sport.' 'Inclusie is een keuze en betekent niemand uitsluiten' -zegt Marijn van Ballegooien (PvdA) wethouder Emancipatie en discriminatie. 

In de proef werkt de gemeente samen met de Alliantie Gelijkspelen, AmstelveenSport en een ervaringsdeskundige vanuit de Amstelveense Rugby Club (ARC). Wethouder Ellermeijer juicht de proef toe. 'In Amstelveen moet iedereen veilig kunnen sporten. Dat is vastgelegd in zowel de Sportnota als het Amstelveense Sportakkoord. In Amstelveen moet iedereen kunnen meedoen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Daarom is het goed dat deze Amstelveense clubs de handschoen oppakken. Ze dragen zo bij aan bewustwording en krijgen praktische handvatten voor het omgaan met bepaalde situaties.'

Vijf Amstelveense verenigingen. De vijf verenigingen zijn allemaal gevestigd aan Sportlaan West. Het is uniek dat er een heel sportcomplex meedoet aan Inclusief Sporten. De pilot is half oktober gestart en loopt tot juni 2022. Het MBO College Amstelland, onderdeel van ROC van Amsterdam, is ook betrokken.

ARC. Volgens Robert Fennis van ARC is de proef geslaagd als: 'Als het binnen je club geen bal meer uitmaakt van wie je houdt, en je niet spastisch hoeft te doen en je vriend of vriendin 'je partner’ hoeft te noemen. De liefde voor je sport is waar het om gaat. Dat we allemaal beseffen dat we met z'n allen gewoon maar mensen zijn. LHBTI+ers zijn niet meer of minder, we zijn gewoon onszelf. Als ik naar ARC kijk, met al meer dan 10 jaar de ARC Lowlanders binnen onze gelederen, dan heeft diversiteit ons als club en op persoonlijk niveau alleen maar sterker gemaakt.'

De proef Inclusief Sporten past in de ambitie van het Amstelveense Sportakkoord, waarin één van de aandachtspunten ‘Een veilig sportklimaat voor iedereen’. Met het sportakkoord wordt gestreefd om sport en bewegen in de gemeente een impuls te geven door vanuit verschillende sectoren de handen ineen te slaan met de gezamenlijke ambitie ‘Een leven lang optimaal en passend sporten en bewegen voor alle Amstelveners’. LHBTI: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.