Bijgewerkt: 18 mei 2024

Vliegverkeer rond Schiphol te volgen via website Bas

Nieuws -> Schiphol

Bron: Gemeente Amstelveen
06-06-2011

Vollediger en nauwkeuriger door gebruik van LVNL gegevens

Aan de Alderstafel is op 1 juni 2011 het startsein gegeven voor 'Vliegverkeer InZicht'. Hiermee is het vliegverkeer rond Schiphol te volgen via de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Onder de naam “Vliegverkeer InZicht” kunnen omwonenden van de luchthaven op www.bezoekbas.nl  vanaf vandaag onder meer zien waar, hoe snel en hoe hoog de vliegtuigen rond Schiphol vliegen en waar ze in de wereld naartoe gaan of vandaan komen.

Deze informatie is gebaseerd op radar- en vliegplangegevens van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en is daarmee vollediger en nauwkeuriger dan andere websites op internet die vliegtuigbewegingen rond de luchthaven Schiphol tonen.

Bas Amstelveen
(Bron Bas - 2010)

Het vliegverkeer rond Schiphol op de geanimeerde Bas kaart


Met “Vliegverkeer InZicht” krijgen de omwonenden van Schiphol betere informatie over het vliegverkeer in hun regio en over de achtergronden van de vliegtuigbewegingen. Hiermee voldoet de luchtvaartsector aan een wens van bewoners en lokale bestuurders in de omgeving van Schiphol.

Die hebben aangegeven, behoefte te hebben aan informatie die inzicht geeft waar en hoe hoog vliegtuigen vliegen om zo de achtergrond en oorzaak van mogelijke geluidhinder beter te kennen.

De sector voldoet met “Vliegverkeer InZicht” ook aan een afspraak die is gemaakt aan de Alderstafel, het overlegorgaan over de toekomst van de luchthaven Schiphol onder leiding van oud-commissaris der Koningin Hans Alders.

In 2008 is aan deze overlegtafel afgesproken dat LVNL de mogelijkheden en randvoorwaarden zou onderzoeken, waaronder het op korte termijn mogelijk zou kunnen worden om online de vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol weer te geven. Met het beschikbaar komen van “Vliegverkeer InZicht” is nu ook een technische invulling gerealiseerd van de onderliggende wens.

“Vliegverkeer InZicht” is tot stand gekomen met medewerking van LVNL en met financiële steun van Amsterdam Airport Schiphol, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Er is voor gekozen om “Vliegverkeer InZicht” beschikbaar te stellen via de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas), omdat Bas hét informatie- en klachtencentrum voor omwonenden van Schiphol is.

Verband met logistieke functie

Om omwonenden van Schiphol meer inzicht te geven in de achtergronden van het vliegverkeer in de omgeving van Schiphol, wordt op “Vliegverkeer InZicht” ook het verband uitgelegd tussen de logistieke functie van Schiphol voor Nederland en het vliegverkeer in de regio. Dit gebeurt door het tonen van de structuur en de patronen van het startende en landende vliegverkeer en door uitleg te geven over baan- en routegebruik, de luchtruimstructuur en de knooppuntfunctie van Schiphol. Die bepaalt mede hoe banen en routes worden gebruikt.

De gegevens van “Vliegverkeer InZicht” op de website van Bas zijn gebaseerd op radar- en vliegplangegevens van LVNL. Ze zijn daarmee vollediger, betrouwbaarder en nauwkeuriger dan andere, vergelijkbare websites die vliegtuigbewegingen rond luchthavens tonen door gebruik te maken van ADS-B (transponder) data die het vliegtuig zelf uitzendt.

Deze sites bieden geen volledig beeld, omdat maar ca. 75% van alle lijn- en chartervliegtuigen hun positie met deze data uitzendt. Ook de nauwkeurigheid ervan varieert veel, afhankelijk van de keuze welk navigatiesysteem aan boord van het vliegtuig wordt gebruikt. Vliegtuigen lijken daardoor op sites die gebruik maken van transpondergegevens regelmatig naast de baan te landen of op te stijgen.

Om veiligheidsredenen zijn de vliegtuigbewegingen op “Vliegverkeer InZicht” te zien met een vertraging van 15 minuten en worden security gevoelige vluchten, bijvoorbeeld van het regeringsvliegtuig, niet getoond. Dit is zo afgesproken aan de Alderstafel. Bij incidenten kan de weergave gestopt worden.

Tot 7,5 km hoogte

“Vliegverkeer InZicht” toont in een straal van ca. 55 km rond Schiphol, tot een hoogte van ca. 7,5 km (24.500 voet), alle vertrekkende, naderende en overvliegende vliegtuigen; ook helikopters en kleine luchtvaart.

Daarbuiten, tot de rand van het werkingsgebied van de naderingsverkeersleiding van Schiphol (ca. 150 km), zijn alleen die vliegtuigen te zien die tot een hoogte van ca. 7,5 km op weg zijn naar of afkomstig zijn van Schiphol. De hoogtes, waarop de vliegtuigen vliegen, worden weergegeven in stappen van 125 meter en in kleuren die corresponderen met een bepaalde hoogte.

Behalve over de hoogte en snelheid wordt ook informatie gegeven over de naderings- en vertrekroute van het vliegtuig, het land van herkomst of bestemming, de hoek waaronder het vliegtuig te zien is, het type vliegtuig en over de “geluidafdruk” van dat vliegtuig bij de start en de geluidcategorie waarin het valt. Als referentie voor contacten met Bas heeft elke vlucht een uniek identificatienummer.

“Vliegverkeer InZicht” biedt de mogelijkheid om tot zes weken terug vluchten op te zoeken en om een overzicht te krijgen, eveneens tot zes weken terug, van alle vluchten gedurende vier vaste piekperioden van de dag en gedurende de nacht. Radartracks waren al (voor vier vaste perioden van de dag) beschikbaar op de website van Bas, maar alleen van de vorige dag. Nu wordt het mogelijk om deze beelden tot zes weken terug te bekijken.

“Ademen” van Schiphol

Het is ook mogelijk om het voor een overstapluchthaven als Schiphol karakteristieke opeenvolgen van landings- en startpieken te zien: het “ademen” van Schiphol. Dit is mogelijk doordat de laatste ochtend- en avondpieken versneld kunnen worden weergegeven. Voor meer informatie over de Tafel van Alders: www.alderstafel.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.