Bijgewerkt: 2 december 2023

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten bewijs van verblijf ophalen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
02-11-2022

Nog niet alle vluchtelingen uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen hebben een bewijs van verblijf (een sticker of O-document) opgehaald bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hiermee kan hij of zij aantonen dat hij of zij mag werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.

De IND heeft al aan veel Oekraïense vluchtelingen een bewijs van verblijf verstrekt. De komende tijd blijft de mogelijkheid bestaan om een dergelijk bewijs van verblijf op te halen bij de IND. Een afspraak  kan worden gemaakt via de IND-website.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen op 7 april 2022 in het voormalige Cultuurcentrum Griffioen, waar inmiddels 100 kinderen van Oekraïense vluchtelingen een dagprogramma volgen

Werkgevers zijn in beginsel niet in overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, wanneer zij Oekraïense werknemers in dienst hebben die nog niet in het bezit zijn van een bewijs van verblijf, maar wel rechtmatig onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming in Nederland verblijven. Wij raden aan dat deze Oekraïense vluchtelingen zo snel mogelijk alsnog een bewijs van verblijf ophalen en hiervoor een afspraak maken. De overheidscommunicatie aan Oekraïense vluchtelingen is hierop ingericht.

Voor zover een werkgever werkt met Oekraïense vluchtelingen zonder bewijs en die niet onder de richtlijn vallen, is het wettelijk kader van de Wet arbeid vreemdelingen van toepassing.

Біженці з України повинні збирати докази проживання

Ще не всі біженці з України, на яких поширюється дія Директиви про тимчасовий захист, отримали підтвердження проживання (наклейку або документ "О") від Служби імміграції та натуралізації (СІН). Це дозволяє йому довести, що він має право працювати як найманий працівник без дозволу на працевлаштування.

ДІП вже видало посвідки на проживання багатьом українським біженцям. У найближчий період можливість забрати таке посвідчення про проживання в IND збережеться. Записатися на прийом можна на сайті ІНД.

В принципі, роботодавці не порушують Закон про працевлаштування іноземних громадян, якщо вони наймають українських працівників, які ще не мають посвідки на проживання, але легально перебувають в Нідерландах на підставі Директиви про тимчасовий захист. Ми рекомендуємо цим українським біженцям все ж таки якнайшвидше отримати підтвердження місця проживання та записатися на прийом з цією метою. На це спрямована урядова комунікація з українськими біженцями.

Якщо роботодавець працює з українськими біженцями без доказів, на яких не поширюється дія Директиви, застосовується правове поле Закону України "Про працю іноземних громадян".Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.