Bijgewerkt: 24 juni 2024

Vmbo-leerlingen makkelijker naar het mbo vanaf 2020

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
17-01-2019

Vanaf 2020 jaar wordt het voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. Door opleidingen aan te bieden, waarin vmbo en mbo in elkaar geschoven zijn, kunnen leerlingen op hun vmbo-school al starten met hun vervolgopleiding in het mbo. Daardoor vallen minder leerlingen uit bij die overstap. Minister Van Engelshoven en minister Slob gaan de wet aanpassen om dit mogelijk te maken. Vandaag start de internetconsultatie over dit voorstel.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/OCW - 2017)

Ingrid van Engelshoven (D66) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Van Engelshoven: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat jongeren vanuit het vmbo soepel doorstromen naar een vervolgopleiding op het mbo. Vaak wordt de overgang vmbo-mbo als lastig ervaren. Met dit wetsvoorstel bouwen we een brug voor leerlingen waardoor ze makkelijker van het vmbo naar het mbo kunnen gaan.  Een diploma op het mbo biedt uitstekende kansen op een mooie toekomst. Nederland zit te springen om vakmensen.’

Doorlopende leerroute. Om een soepele overgang van het vmbo naar het mbo te creëren en om barrières weg te nemen, kunnen scholen vanaf 2020 één doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Bij een doorlopende leerroute bieden scholen een gezamenlijk onderwijsprogramma aan vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma. Gedurende deze route kan het onderwijs verdiept, verrijkt of versneld worden. De leerroute kan verzorgd worden op een vmbo- en/of mbo-school. Slob: ‘Voor sommige jongeren is de overstap van vmbo naar mbo erg groot.  Daardoor vallen leerlingen uit. Daarom zorgen we ervoor dat er voor iedere jongere een passende overstap mogelijk is.’

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/MOCW - 2017)

drs. Arie Slob (ChristenUnie) minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media


Vormgeving. Scholen mogen de leerroutes zelf vormgeven. Zo kan het voor een deel van de jongeren passend zijn om vanuit een vmbo-school deze opleiding te volgen. Er gaat dan geen tijd verloren aan het wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe docenten. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een meer geleidelijke overgang naar het mbo. Hierbij starten de jongeren in de bovenbouw van het vmbo al met lessen op het mbo. De overstap wordt zo minder groot. Sinds 2008 hebben scholen de mogelijkheid gehad om te experimenten met de doorlopende leerroute. Dat heeft positieve ervaringen opgeleverd. Vanaf 2020 wordt de doorlopende leerroute wettelijk vastgelegd.

Vmbo? Het vmbo bestaat sinds 1999. In de Wet op het voortgezet onderwijs (art. 21) en de Wet voortgezet onderwijs BES (art. 44) is bepaald dat een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo), een school voor voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), of een scholengemeenschap waarvan in ieder geval een school voor mavo of een school voor vbo deel uitmaakt, in het maatschappelijk verkeer voor die school de aanduiding 'voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs' kan hanteren.

Mbo? Het middelbaar beroepsonderwijs (afgekort mbo) is een Nederlandse onderwijsvorm. De meeste mbo-opleidingen zoals bouw, techniek, zorg, sociale beroepen, economische beroepen worden gegeven op Regionale Opleidingencentra (roc). Deze opleidingen vallen onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Groene opleidingen (landbouw, tuinbouw, bosbouw, voeding, dierenhouderij) worden gegeven op Agrarische Opleidingscentra (aoc).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.