Bijgewerkt: 2 december 2022

Voedselbank Amstelveen krijgt extra 2000 euro van de gemeente

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-06-2013

De gemeente Amstelveen kent de Voedselbank Amstelveen in 2013 een extra subsidie van € 2.000 toe. De Voedselbank diende in april 2013 een subsidieverzoek bij de gemeente in. Die besloot de Voedselbank deze subsidie toe kennen als waardering voor het werk, dat de Voedselbank in Amstelveen verricht. Daarbij is de subsidie een bekrachtiging van de samenwerking tussen de gemeente en de Voedselbank.

voedselbank Amstelveen
ChristenUnie wethouder Jacqueline Koops (Werk en Inkomen): “Behalve waardering voor het werk van de Voedselbank en haar vele vrijwilligers, hechten wij veel waarde aan een goede samenwerking met de Voedselbank. Wij vinden het belangrij,k dat de Voedselbank zijn klanten wijst op de mogelijkheden die de gemeente biedt aan mensen met een laag inkomen.

Wij kunnen mensen ondersteunen met bijvoorbeeld de Amstelveenpas en andere voorzieningen voor minima, of mensen helpen met het vinden van werk. Samenwerking op gebied van verwijzen en informatie-uitwisseling was voor ons een voorwaarde om de subsidie te verstrekken. Door samen te werken kunnen we de mensen die het nodig hebben beter helpen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.