Bijgewerkt: 25 juni 2022

Voedselinzamelingsactie voor Voedselbank Amstelveen

Nieuws -> Sociaal

Bron: Grea Twint
02-05-2012

Regionale voedselinzamelingsactie voor Voedselbank Amstelveen / Amsterdam op zaterdag 19 mei 2012.

De vrijwilligers van de Voedselbank Amstelveen mogen bij C1000, Jumbo en alle AH winkels in Amstelveen staan. Wij zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen, om deze actie tot een succes te maken. Van 10.00 tot 13.00 uur, of 13.00 tot 16.00 uur bij de winkel bij in uw buurt. Voedselbank Amstelveen heeft op het ogenblik 39 gezinnen, totaal 91 personen en

voedselbank Amstelveen
(Foto Voedselbank Amstelveen - 2011)

Supermarkt C1000 De Kuijer in de wijk Waardhuizen helpt de Voedselbank Amstelveen in december 2011


Voedselbank Amsterdam (VBA) voorziet wekelijks ruim 1300 huishoudens in de stad, die zelf (tijdelijk) niet in staat zijn brood op de plank te krijgen. Om ervoor te zorgen, dat de hulp slechts tijdelijk nodig is worden de klanten direct gekoppeld aan maatschappelijke instanties.

Om in aanmerking te komen voor voedselhulp mag een gezin maandelijks, naast de vaste lasten, niet meer te besteden hebben dan een landelijk vastgesteld normbedrag. Dit normbedrag is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Zo is deze 180 euro voor een eenpersoonsgezin. Deze financiële eisen worden (periodiek) getoetst met een (her)intake­gesprek.

De Voedselbank in Amsterdam wordt gerund door ruim 300 vrijwilligers en Amstelveen met 9 vrijwilligers die zich, vaak naast een fulltime baan, belangeloos inzetten om een continue dienstverlening aan deze kwetsbare groepen in Amsterdam en Amstelveen te bieden.

Crisis op meerdere vlakken

Door de economische crisis krijgt de Voedselbank steeds minder voedsel aangeleverd; supermarkten en producten hebben door aangescherpte inkoop/productie steeds minder overschotten. Tegelijkertijd doet een sterk groeiend aantal mensen door dezelfde crisis een beroep op de Voedselbank; en iedere maand groeit het aantal klanten met 10%!

U zult begrijpen, dat door de toenemende vraag en het afgenomen aanbod van voedsel onze dienstverlening steeds verder in het geding komt. Onze vrijwilligers werken hard om aan meer voedsel te komen, maar dit is niet eenvoudig. Daarom hopen we, dat uw winkel ons hierbij wil ondersteunen. Dit zou ons inziens een mooie invulling zijn van de pijler "lokale betrokkenheid" van het maatschappelijk verantwoord ondernemen van uw winkel.

Supermarktacties

Bij een zogenaamde ‘supermarktactie’ spreken vrijwilligers van de Voedselbank bij de ingang van uw winkel de klanten aan. Ze vragen hen, aan de hand van een ‘boodschappenlijstje’, om naast hun eigen boodschappen een extra boodschap voor de Voedselbank te doen. Voorbij de kassa staan vrijwilligers klaar om deze donaties in ontvangst te nemen. Coördinator: Grea Twint grea@casema.nl www.voedselbankamstelveen.nl/


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.