Bijgewerkt: 25 mei 2024

Voldoende sociale woningen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-07-2011

Het college van B en W van Amstelveen laat in haar antwoorden aan raadslid Brandes (PvdA) weten te beschikken over voldoende sociale woningen in relatie tot de omvang van de doelgroep.

In totaal heeft Amstelveen ruim 12.000 sociale huurwoningen. Daarnaast is in de reeds vastgestelde bouwprojecten een aandeel sociale huurwoningen opgenomen. De omvang van de doelgroep (huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro) is circa 9.200 huishoudens.

Groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA)


Wethouder Groot: “Centraal in het collegeakkoord staat het bevorderen van doorstroming teneinde de lagere inkomensgroepen meer kans van slagen op een sociale huurwoning te bieden. Het is belangrijk om te sturen op het verhogen van het aantal vrijkomende woningen.

Er moeten meer prikkels in de markt komen om doorstroming uit de sociale huurmarkt te realiseren. Daarvoor is het van belang dat de corporaties meer ruimte krijgen om een huur/kwaliteitsbeleid te voeren dat aansluit op de wensen van de Amstelveense woningzoekenden. Daarnaast zal het bouwprogramma zich vooral richten op doorstroming.“ Bijlage: beantwoording vragen ex artikel 33 van de heer Brandes (PDF, 180 Kb)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.