Bijgewerkt: 21 september 2021

Voldoende wijkagenten in de Amstelveense wijken

Nieuws -> Gemeente

Bron: GroenLinks-Amstelveen
12-01-2010

Deze week berichtte het RTL‐nieuws, dat wijkagenten veel te weinig tijd door in de 'eigen wijk'. Dat blijkt uit onderzoek van de Raad van Korpschefs, waarin alle hoofdcommissarissen zijn vertegenwoordigd. Volgens de normen moet een wijkagent 80% van de tijd in de eigen wijk aan het werk zijn. Van de 25 politiekorpsen lukt dat 19 korpsen niet.

GroenLinks-Amstelveen vroeg opheldering aan burgemeester Jan van Zanen over de situatie in Amstelveen. Uit het antwoord van de burgemeester en de politie blijkt, dat Amstelveense wijkagenten de norm wel halen.

Maarse Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Albert Maarse van GroenLinks-Amstelveen woordvoerder voor bestuur en organisatie, economie, financieën tijdens een raadsvergadering


GroenLinks raadslid Albert Maarse: ‘De wijk is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenleven. Voor de leefbaarheid en de veiligheid in een wijk is niet alleen de fysieke structuur belangrijk, maar ook de verbanden tussen de bewoners. De wijkagent speelt een cruciale rol bij het sfeerbeheer in de wijk. Daarom vinden wij het van het grootste belang, dat de wijkagent ook echt zijn tijd in de wijk doorbrengt.’

In reactie op de vragen van GroenLinks stelt de politie dat het onderzoek waaruit RTL Nieuws citeerde ‘niet een wetenschappelijk verantwoord fundamenteel onderzoek’ is , maar ‘een globaal beeld, dat door collega’s van andere korpsen tot stand is gebracht’. Ook verwijst de politie naar de inleiding van het onderzoek waarin gesteld wordt:

“Ook als het gaat om de capaciteit die beschikbaar is voor het werk van de wijkagent is de Nederlandse politie al een behoorlijk eind gevorderd in het tegemoet komen aan de normen van het referentiekader. Een groot aantal korpsen geeft aan reeds aan de norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners te voldoen. In veel gevallen heeft de wijkagent ten minste 80% van zijn tijd beschikbaar voor werk in de wijk.”

In het onderzoek wordt het korps Amsterdam‐Amstelland genoemd als één van de voorbeeldkorpsen waar de normen wel gehaald worden. De korpsleiding zegt hierover: ‘In ons korps wordt op de norm van tijdsbesteding gestuurd. Zo zijn nevenfuncties voor buurtregisseurs beperkt én is er een ondergrens in deeltijd aanstelling.’

En concludeert tenslotte op de vraag van GroenLinks : ‘Er mag vanuit gegaan worden dat Politie Amsterdam‐Amstelland aan de norm van 80% voldoet.’ Albert Maarse geeft aan tevreden te zijn met de reactie van de politie. ‘GroenLinks heeft al vaker gezegd dat de oplossing niet ligt in meer blauw op straat, maar in het blauw meer op straat.

De wijkagent, die bekend is met de specifieke situatie in de wijken is daarom van groot belang voor het veiligheidsgevoel van Amstelveners.‘ Maarse zegt bij de gemeente daarom aan te blijven dringen op continuïteit in de personele invulling van de politie. Ook mag de gemeente van GroenLinks de dreigende sluiting, of vermindering van de dienstverlening van het Wijkbureau Amstelveen-Zuid beslist niet toestaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.