Bijgewerkt: 9 december 2022

Volgens ANBO willen werkende senioren flexibele en deeltijd AOW

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO/Gemeente Amstelveen
13-02-2016

Aan de vooravond van de grootste hervorming in Nederland, de hervorming van ons pensioenstelsel, roept seniorenorganisatie Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om serieus te kijken naar de mogelijkheden van flexibele en deeltijd AOW. “Uit onderzoek onder bijna 1100 werkende senioren blijkt, dat bijna 70 procent voorstander is van flexibele AOW. Nog eens 60 procent geeft de voorkeur aan deeltijd-AOW”, zegt directeur-bestuurder Liane den Haan tegen de redactie van het Radio 1-programma 'Nieuws en Co.'

Langzaam afbouwen voorkomt pensioengat. Bij deeltijd AOW bouwen mensen hun carrière langzaam af. Eerst een dag met pensioen, dan twee, enzovoorts. Den Haan: “Op die manier snijdt het mes aan twee kanten. Langzaam afbouwen voorkomt het bekende zwarte gat na pensionering. Mensen blijven betrokken bij de werkende maatschappij maar hebben wel meer vrije tijd en kunnen zo langzaam wennen aan het idee, hoe het is om straks helemaal niet meer te hoeven werken.”

Foto Amstelveen
(Bron ANBO - 2016)

Op de vraag: Waarom bent u voorstander van flexibele AOW?- hebben 73,9 % van de mensen (2.362) geantwoord:
'Het lijkt mij fijn om zelf te bepalen, wanneer ik wil stoppen met werken'


Mensen willen juist langer doorwerken bij flexibele AOW. Pensioenfondsen en verzekeraars bieden al wel meer opties om flexibel met je aanvullend pensioen om te gaan. Den Haan: “Het wordt tijd, dat ook bij de AOW meer keuzes komen. Bijvoorbeeld om vijf jaar eerder, of later met AOW te gaan. De overheid heeft op allerlei terrein keuzevrijheid hoog in het vaandel staan, dus, waarom dan ook niet met de AOW? Klijnsma heeft eerder aangegeven, dat zij bang is, dat mensen eerder stoppen met werken. Uit ons onderzoek blijkt juist, dat 40 procent van de mensen die deeltijd AOW wil opnemen dan zou overwegen om langer door te werken.”

Vaste pensioenleeftijd niet meer van deze tijd. De voornaamste reden om de AOW te flexibiliseren is, dat men dat ervaart als meer keuzevrijheid (70 procent). Ook zelf willen bepalen op welke leeftijd men stopt met werken (80 procent), wordt veelvuldig aangegeven. 30 procent vindt een vaste pensioenleeftijd niet meer van deze tijd.

Financiële planning steeds belangrijker. Meer keuzevrijheid is goed, maar mensen moeten dan wel goed voorgelicht worden over, wat dat financieel voor hen betekent. 20 procent van de respondenten geeft namelijk aan, dat het niet weet, wanneer het (financieel) verstandig is om te stoppen met werken. Om daar een weloverwogen keuze in te maken moeten mensen daar goed over voorgelicht worden”, aldus Den Haan.

Over dit onderzoek: Dit onderzoek (pdf 34 pagina’s) is gehouden onder 4741 leden en niet-leden. Van hen gaf 25 procent (N=1091) aan werkend te zijn. 83 procent gaf aan tussen de 56 en 70 jaar oud te zijn. De verdeling man/vrouw is 44/55 procent.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Wil Seiffers, burgerlid van Ouderen Combinatie Amstelveen , lid van de raadscommissie Burgers en Samenleving


Sollicitatieplicht voor ouderen

Hoewel de Amstelveense afdeling van ANBO is gestopt met haar werkzaamheden, gaat de lokale ouderenpartij Ouderen Combinatie Amstelveen tijdens de raadscommissievergadering Burgers en samenleving op 24 februari 2016 vragen stellen aan het College B en W van Amstelveen over de sollicitatieplicht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Wil Seiffers, fractielid van OCA en fractievoorzitter Cor Spinhoven van OCA vragen zich af, of is het niet beter om de sollicitatieplicht af te schaffen? Misschien is vrijwilligerswerk een veel betere invulling van hun tijd. Dat is goed voor hun gevoel van eigenwaarde. Bovendien doen ze nuttig werk voor de samenleving. Ook blijkt, dat de kosten voor begeleiding naar werk hoog zijn, maar vaak zonder het gewenst effect. Kan het college inzichtelijk maken, wat de kosten zijn van de begeleiding van groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk in relatie tot instroom op de arbeidsmarkt?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Cor Spinhoven, fractievoorzitter van Ouderen Combinatie Amstelveen


De aanleiding van de vragen van de fractie van OCA, dat de gemeente Amsterdam heeft recent besloten om de sollicitatieplicht voor specifieke doelgroepen af te schaffen. Wethouder Arjan Vliegenthart (SP) zei dat op 2 februari 2016 in het actualiteitenprogramma 1Vandaag. Dat is de aanleiding om er in Amstelveen ook een keer over te discussiëren. Na beraadslaging in de commissie zal in overleg met de commissie beoordeeld worden, of er aanleiding is voor het ondernemen van verdere stappen aangaande het onderwerp. Wordt vervolgd…Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.