Bijgewerkt: 22 september 2021

Volgens ECDC er is geen dringende behoefte om vaccineboosters te gebruiken

Nieuws ->

Bron: EMA/ECDC
02-09-2021

Volgens een technisch verslag dat het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) op 1 september 2021 heeft gepubliceerd, is er op basis van de huidige gegevens geen dringende behoefte aan de toediening van boosterdoses van vaccins aan volledig gevaccineerde personen in de algemene bevolking.

In het verslag wordt ook opgemerkt dat extra doses reeds moeten worden overwogen voor mensen met een ernstig verzwakt immuunsysteem als onderdeel van hun primaire vaccinatie- meldt het European Medicines Agency (EMA) in een bericht.Uit de gegevens over de doeltreffendheid van de vaccins en de duur van de bescherming blijkt dat alle in de EU/EER toegelaten vaccins momenteel een hoge mate van bescherming bieden tegen ziekenhuisopname, ernstige ziekte en overlijden als gevolg van COVID-19, terwijl ongeveer een op de drie volwassenen in de EU/EER boven de 18 jaar momenteel nog steeds niet volledig is gevaccineerd.

In deze situatie moet de prioriteit nu liggen bij het vaccineren van alle in aanmerking komende personen die hun aanbevolen vaccinatiecursus nog niet hebben voltooid. Ter aanvulling van de vaccinatie-inspanningen is het ook van cruciaal belang om maatregelen te blijven toepassen zoals fysieke afstand, hand- en ademhalingshygiëne en het gebruik van gezichtsmaskers waar nodig, met name in risicovolle settings, zoals inrichtingen voor langdurige zorg of ziekenhuisafdelingen met patiënten die het risico lopen op ernstige COVID-19.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2021)

De actuele situatie van coronabesmettingen in Nederland op 1 september 2021 op het dashboard van Rijksoverheid


Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen boosterdoses voor mensen met een normaal immuunsysteem en extra doses voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Sommige studies melden dat een extra vaccindosis de immuunrespons kan verbeteren bij personen met een verzwakt immuunsysteem, zoals ontvangers van orgaantransplantatie wier initiële respons op vaccinatie laag was. In dergelijke gevallen moet nu al worden overwogen om een extra dosis toe te dienen. Ook kan worden overwogen om uit voorzorg een extra dosis toe te dienen aan oudere kwetsbare personen, met name diegenen die in gesloten instellingen leven, zoals bewoners van instellingen voor langdurige zorg.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beoordeelt momenteel de gegevens over extra doses en zal overwegen Terwijl het EMA de relevante gegevens beoordeelt, kunnen de lidstaten voorbereidende plannen overwegen voor het toedienen van boosters en extra doses. Advies over de wijze, waarop vaccinaties moeten worden toegediend, blijft het voorrecht van de nationale technische adviesgroepen inzake immunisatie (NITAG's) die de vaccinatiecampagnes in elke EU-lidstaat leiden. Deze instanties verkeren in de beste positie om rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden, waaronder de verspreiding van het virus (met name zorgwekkende varianten), de beschikbaarheid van vaccins en de capaciteiten van de nationale gezondheidsstelsels.

Het ECDC zal zijn technisch verslag bijwerken naarmate het ECDC en het EMA blijven samenwerken bij het verzamelen en beoordelen van gegevens die beschikbaar komen over boosters en extra doses. De gegevens over de doeltreffendheid van de vaccins en de doorbraakinfecties moeten nauwlettend in het oog worden gehouden, met name bij kwetsbare groepen die het risico lopen op ernstige COVID-19 en bij mensen die in gesloten instellingen leven. Intussen moeten de lidstaten zich voorbereiden op mogelijke aanpassingen van hun vaccinatieprogramma's, mocht in een of meer bevolkingsgroepen een aanzienlijke afname van de doeltreffendheid van het vaccin worden geconstateerd. Download: Interim public health considerations for the provision of additional COVID-19 vaccine doses (pdf 38 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.