Bijgewerkt: 20 mei 2024

Volgens de Woonbond vragen verhuurders ten onrechte huurverhoging

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
02-07-2021

De Woonbond ontvangt signalen dat commerciële aanbieders van sociale (gereguleerde) huurwoningen huurders een huurverhogingsvoorstel sturen, terwijl de huurprijzen voor sociale huurders dit jaar niet omhoog mogen. Huurders kunnen bezwaar maken tegen de huurverhoging. De bond heeft een online check waarmee huurders kunnen controleren of hun huurverhoging wel deugt. Als dat niet zo is, levert de check een bezwaarschrift op maat. De meeste huurverhogingen gingen in per 1 juli 2021. 

'Aan onze Huurderslijn krijgen we signalen dat commerciële verhuurders een huurverhoging vragen, terwijl het gaat om huurders met een gereguleerd contract. Die moeten daar niet mee akkoord gaan. Als huurders bezwaar maken, maar de verhuurder de huurverhoging wél door wil laten gaan, moet dat via de Huurcommissie' - aldus Marcel Trip van de Woonbond. Die doet dan een bindende uitspraak. Trip: 'Verhuurders kunnen de huur dus niet zomaar verhogen. En bezwaar maken kan zeker lonen.'

Foto Amstelveen
(Bron YouTube - 2021)

Marcel Trip persvoorlichter van de Woonbond


Of iemand gereguleerd huurt of niet hangt af van de huurprijs die iemand betaalde op het moment dat de huurwoning werd geaccepteerd. Als de huurprijs onder de in dat jaar geldende ‘liberalisatiegrens’ lag, dan gaat het om een gereguleerde huurwoning en kan de jaarlijkse huurverhoging dit jaar niet door gaan. 

Na druk in de Tweede en Eerste Kamer heeft minister Ollongren besloten de huren in de sociale sector dit jaar te bevriezen. Ook bij commerciële verhuurders. Huurders in de vrije sector kunnen maximaal 2,4% huurverhoging krijgen. Als er iets lagers in het contract staat, dan geldt dat. Ook voor deze huurders is het dus goed om de verhoging te controleren. Voor vrije sector huurders geldt dat, wanneer een verhuurder de huurverhoging toch door wil zetten, de huurder binnen vier maand na de ingangsdatum naar de huurcommissie kan stappen.

De Woonbond is een Nederlandse landelijke vereniging voor huurders, die 24 november 1990 ontstond uit een fusie van het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing (LOS), het Nederlands Verbond van Huurders (NVH) en de Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting (LOBH). De bond ging van start met 110.000 leden, maar vertegenwoordigt anno 2016 ruim 1,6 miljoen huurders. De overgrote meerderheid van de leden is aangesloten via een plaatselijke huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Daarnaast heeft de Woonbond ook persoonlijke leden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.