Bijgewerkt: 3 maart 2024

Vooral huishoudens met hoog inkomen hebben een elektrische auto

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
25-11-2023

Begin 2023 waren er ruim 511.000 stekkerauto’s (volledig elektrische personenauto’s en plug-in hybride personenauto’s) in Nederland. Dat is 3,7 keer zoveel als begin 2019. Bijna de helft van de stekkerauto’s was begin 2023 van een particuliere eigenaar. Dit zijn vaak mannen, 40- tot 60- jarigen en in verhouding veel huishoudens met een hoog inkomen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een onderzoek ‘Wie rijdt er elektrisch?' waarin is gekeken naar het aantal oplaadbare personenauto’s in Nederland en naar de kenmerken van eigenaren van stekkerauto’s.

De meeste s elektrische auto’s (54%) waren eigendom van zakelijke rijders. Begin 2023 stonden bijna 275.000 stekkerauto’s geregistreerd op naam van een bedrijf (rechtspersonen): 2,6 keer zoveel als in 2019. Particulieren (natuurlijke personen) zijn echter bezig met een inhaalslag. Begin 2023 waren er 7,3 keer zoveel stekkerauto’s op naam van een particulier als begin 2019.

Elektrische auto’s particulieren vooral van mannen. Begin 2021 bezat 47,4 % van de bevolking van 18 jaar of ouder een auto; van deze autobezitters had 1,4 % een stekkerauto. Ruim 60 % van alle Nederlandse personenauto’s van particulieren stond op naam van een man. Bij stekkerauto’s was dit 77 %.Mensen van 40 tot 60 jaar hebben het vaakst een eigen auto. Ruim 55 % van hen bezat een auto. Ook het bezit van een stekkerauto was het hoogst in deze leeftijdsgroep (1,9 % van de autobezitters). Onder 60-plussers was het autobezit en het stekkerautobezit lager dan bij 40- tot 60-jarigen, 1,1 % van de 60-plussers met een auto had een stekkerauto. Onder 40-minners was het autobezit het laagst (36,5 %). Van de autobezitters jonger dan 40 jaar had 1,1 % een stekkerauto.

Stekkerauto’s vaakst in huishoudens met hoog inkomen. Begin 2021 was in 68,0 % van de huishoudens minimaal één auto aanwezig; 1,7 % van deze huishoudens had een auto met een stekker. Van de huishoudens met een stekkerauto bezat meer dan de helft daarnaast ook nog een auto die rijdt op fossiele brandstof.

Het autobezit was in 2021 het hoogst (77,6 %) onder huishoudens met als inkomensbron voornamelijk inkomen als zelfstandige. Van deze huishoudens met een auto had 5,4 % een stekkerauto. Dit was in verhouding meer dan bij huishoudens met een auto en vooral inkomen als werknemer. Van hen had 1,4 % een stekkerauto. Onder huishoudens die vooral leven van een uitkering of studiefinanciering was het autobezit en het stekkerautobezit het laagst.

De hoogte van het huishoudinkomen speelde ook een rol bij het (stekker)autobezit. Van de 25 % huishoudens met de laagste inkomens had 41,7 % een auto, en daarvan had 0,6 % een stekkerauto. Van de 25 % huishoudens met de hoogste inkomens had 85,1 % een auto, daarvan had 3,5 % een oplaadbare auto.

Van alle stekkerauto’s van particulieren was 62,7 % in eigendom van de 25 % huishoudens met het hoogste inkomen. De 25 % laagste inkomens bezat 5,4 % van alle stekkerauto’s.

Hoogste stekkerautobezit in Rozendaal, laagste in Heerlen. Het percentage huishoudens met een stekkerauto was het hoogst in de gemeenten Rozendaal (5,8 %), Laren (4,8 %) en Blaricum (4,5 %). In Heerlen woonden in verhouding de minste huishoudens met een stekkerauto, namelijk 0,7 %. Daarna volgden Pekela en Brunssum met 0,8 %.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.