Bijgewerkt: 25 juni 2022

Voorbereidende werkzaamheden aan de Amstelveenlijn

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-02-2017

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Amstelveenlijn en Peter Bot (BBA) wethouder Groen informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de voorbereidende werkzaamheden voor de Amstelveenlijn, waarmee metro en tram van de gemeente Amsterdam binnenkort start:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag informeren we u over de voorbereidende werkzaamheden voor de Amstelveenlijn, waarmee metro en tram van de gemeente Amsterdam binnenkort start. Om de kruispunten van de Amstelveenlijn (sneltram lijn 51) ongelijkvloers te kunnen maken, worden in 2017 kabels en leidingen verlegd bij de kruispunten Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan. Om ruimte te maken voor deze verleggingen, wordt tussen 20 februari en 17 maart 2017 het groen verwijderd, dat hiervoor noodzakelijk is. Fietsers en voetgangers kunnen hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Eind 2017 wordt het groen, dat nodig is voor de ombouw van de Amstelveenlijn verwijderd. Na de vernieuwing van de Amstelveenlijn zullen we het groen naar Amstelveense maatstaf herstellen.

Omwonenden van de betreffende kruispunten ontvangen van metro en tram een brief met specifieke informatie over de werkzaamheden (in verband met maatwerk zijn er in totaal zes versies). Bijgaand treft u ter informatie de brief aan voor bewoners van Tiengemeten. Op de gemeentepagina van woensdag a.s. plaatsen we hierover ook een berichtje.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Brandes          Peter Bot

Wethouder Amstelveenlijn     Wethouder Groen


Aan de bewoners, ondernemers en/of gebruikers van dit pand: Werkzaamheden Amstelveenlijn. Datum 10 februari 2016. Betreft: Werkzaamheden voor het verleggen van kabels en leidingen

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Tram 51 in Westwijk bij het eindpunt aangekomen


Beste bewoners, ondernemers,

In 2017 moeten er kabels en leidingen worden verlegd in de omgeving van de kruispunten Kronenburg, Zonnestein en de Sportlaan. Dat gebeurt om deze kruispunten ongelijkvloers te kunnen maken tijdens het ombouwen van de Amstelveenlijn (sneltram 51). Het verleggen van kabels en leidingen is een grote operatie. In 2016 en recentelijk hebben we hiermee een begin gemaakt door het graven van proefsleuven. Dit jaar worden de meeste kabels en leidingen verlegd. In deze brief leest u in grote lijnen wat er gaat gebeuren en welke werkzaamheden er gepland staan.

Gestuurde boringen in de zomer. Om kabels en leidingen te kunnen verleggen verrichten we in de zomer vijf gestuurde boringen, waarvan één bij Zonnestein en twee bij Kronenburg. Bij een gestuurde boring wordt een buis, of leiding onder de grond doorgetrokken, waarbij alleen het begin- en eindpunt bovengronds komen. Dit levert minder overlast op voor de omgeving dan een open ontgraving, omdat er geen sleuven gegraven hoeven te worden. Wel zal er hinder zijn voor het verkeer vanwege tijdelijke wegafzettingen en mogelijk geluidshinder. Op de route zelf is weinig te merken van de boring. Naar verwachting verrichten we deze boringen in de periode juli t/m medio september. Vanaf medio september worden de kabels en leidingen daadwerkelijk verlegd via de eerder geboorde buizen.

Verwijderen groen nu én eind 2017. Rondom de begin- en eindpunten van de boringen en voor de verleggingen later dit jaar verwijderen we in de periode 20 februari t/m 17 maart het eerste groen. Voor de kruispunten Zonnestein en Kronenburg betekent dit, dat er op diverse plaatsen struikgewas tot circa 10 cm boven maaiveld gesnoeid wordt. Ook worden er diverse bomen gekapt. De precieze locaties, waar we nu in uw omgeving groen verwijderen vindt u op de aangehechte plattegrond. Het kan zijn, dat het wegverkeer, fietsers en voetgangers tijdelijk hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Eind 2017 verwijderen we bij de drie kruispunten vervolgens het groen, waarmee we ruimte maken voor de bouw van de ongelijkvloerse kruispunten.

Overzicht voorbereidende werkzaamheden 2017* Op hoofdlijnen ziet de planning van de voorbereidende werkzaamheden in 2017 er als volgt uit:

-20 februari t/m 17 maart: verwijderen struiken en bomen voor het verleggen van kabels en leidingen.

-Juli t/m medio september: verrichten van de boringen en het verwijderen van de resterende boomstronken nabij het datacentrum van ABN AMRO bij Zonnestein.

-Medio september t/m december: verleggen van kabels en leidingen en verwijderen groen voor ombouw Amstelveenlijn.

*Onder voorbehoud van wijzigingen.

Als er meer bekend is over de verdere voorbereidende werkzaamheden informeren we u weer.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over onze werkzaamheden vindt u op www.amstelveenlijn.nl. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u ons bereiken via onze website, info@amstelveenlijn.nl of bellen naar 020 - 470 4070 (24 uur per dag/7 dagen per week bereikbaar).

Met vriendelijke groet,

Wendy van der Meulen Communicatieadviseur Amstelveenlijn. Deze brief is huis-aan-huis verspreid bij de Tiengemeten 1, 5 - 39 en 41 - 215 en staat ook op onze website.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.