Bijgewerkt: 21 september 2021

Voorbereidingen nieuwbouw Amstelveen College en breedtesporthal

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-01-2010

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het Amstelveen College en een breedtesporthal. Het project wordt voornamelijk gefinancierd uit het Investeringsfonds onderwijshuisvesting. Naar verwachting besluit de gemeenteraad hierover in februari.

De gemeenteraad heeft in eerdere besluitvorming uitgesproken dat de nieuwbouw (school inclusief één gymzaal en een aparte breedtesporthal met de capaciteit van  drie gymzalen) op één locatie gerealiseerd moet worden en wel op de huidige locatie van rugbyvereniging ARC op het sportcomplex Janselaan West.

Momenteel zoekt de gemeente in samenspraak met de vereniging naar een nieuwe locatie. Rekening houdend met het sportseizoen en het groeiseizoen van het gras moet de gemeente dit voorjaar starten met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe rugbylocatie.

Naar verwachting geeft de gemeente in februari het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwbouw vrij voor inspraak. Streven is om begin 2011 te starten met de bouw van de school en de sporthal zodat beiden eind 2012 gereed zijn. De gemeente  verwacht met de nieuwbouw aan de in 2007 vastgestelde GPR-ambitie van 7,5 te kunnen voldoen.

Dit betekent dat de gebouwen aan specifieke eisen moeten voldoen zoals duurzaam materiaal gebruik, comfort, politiekeurmerk en energieverbruik. Dit laatste komt onder andere tot uiting door de toepassing van extra isolatie en warmte-koude opslag.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.