Bijgewerkt: 24 juli 2024

Voorlopig advies programmaraad Amstelveen 2010-2011

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-03-2010

De programmaraad heeft in haar vergadering van 9 maart 2010 een voorlopig advies opgesteld ten aanzien van het analoge televisiepakket 2010/2011 van Ziggo. Het advies moet uiterlijk 1 september 2010 ingaan voor de duur van minimaal één jaar en maximaal drie jaar.

De programmaraad vraagt Ziggo alle zenders uit het advies volledig en integraal door te geven inclusief aangeboden stereogeluid, meertaligheid, teletekst en ondertiteling. De programmaraad heeft in haar advies rekening gehouden met alle voorkomende doelgroepen in de gemeente Amstelveen voor een zo pluriform mogelijk aanbod.

Ook is gekeken naar een evenwichtige verdeling van de programmering als het gaat om de taal waarin wordt uitgezonden en het aanvullende aanbod van Ziggo met commerciële zenders die toch wel worden doorgegeven wegens haar eigen overeenkomsten.

Het advies voor het wettelijk basispakket voor televisie voor 2010/2011 wijkt af van het voorgaande advies op de volgende punten:

-France 2 wordt vervangen door TV5 Monde die weer beschikbaar komt (France 2 stond in het vorige advies, omdat Ziggo toen TV5 Monde niet meer mocht doorgeven);

-TVE Internacional wordt vervangen door BRAVA NL, een Nederlandse zender met voornamelijk eigen produkties over de klassieke kunsten, een verrijking van het aanbod als gevolg van het wegvallen van ARTE en het niet beschikbaar zijn van Mezzo;

-TVE Internacional, de Spaanse zender, komt op de eerste plaats van de reservelijst;

-Euronews aan te vullen met de taalkeuze Engels/Frans.

Voor het volledige concept advies kunt u de website van de programmaraad, www.programmaraadamstelveen.nl , raadplegen. De lokale programmaraad Amstelveen stelt inwoners van de gemeente Amstelveen in de gelegenheid te reageren op het voorlopige advies voor het televisiepakket.

Bewoners kunnen tot uiterlijk 10 mei 2010 schriftelijk reageren op dit advies. Reacties graag bij voorkeur per e-mail sturen naar: K.staal@amstelveen.nl , of: Ambtelijk secretariaat van de lokale programmaraad Amstelveen t.a.v. mw. K. Staal Postbus 1180 BA Amstelveen. Reacties mogen ook naar: programmaraad@amstelveen.nl gestuurd worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.