Bijgewerkt: 28 januari 2022

Voorstel van het nieuw pensioenstelsel telt nog veel problemen

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO
09-07-2016

Het door het kabinet gepresenteerde raamwerk voor een nieuw pensioenstelsel telt volgens seniorenorganisatie ANBO nog veel haken en ogen. ANBO is blij met de uitgangspunten van het kabinet om collectiviteit en solidariteit te behouden, maar constateert dat het kabinet niet doorpakt op de verplichtstelling, waardoor een miljoen mensen te weinig pensioen opbouwen. Directeur-bestuurder Liane den Haan: ”ANBO is beducht voor de gepresenteerde keuzevrijheden, die ten koste gaan van de pensioenopbouw. Die pensioenopbouw dreigt toch al onder druk te komen door lagere rendementen bij de pensioenfondsen in de komende 15 jaar. Het kabinet is bovendien te optimistisch als het stelt, dat grote groepen te veel pensioen opbouwen.”

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

Gepensioneerden kunnen de gevolgen rechtstreeks in hun portemonnee voelen, maar staan nu buitenspel


Veel hangt af van uitwerking. Verder vindt ANBO, dat er nu wel erg veel systemen naast elkaar dreigen te ontstaan, wat de eenvoud en het overzicht voor deelnemers niet ten goede komt. Den Haan: “Vernieuwing en verbetering juichen wij toe. ANBO kan bijvoorbeeld goed leven met een persoonlijk pensioenpotje, waarbij de risico’s worden gedeeld met anderen. Maar veel hangt af van de uitwerking. Onvoldoende duidelijk is ook hoe de transitie uit gaat pakken.”

Ouderenorganisaties betrekken. Overigens zal dit kabinet de vernieuwing niet meer uitvoeren. Partijen kunnen de voorstellen gebruiken voor hun verkiezingsprogramma’s. Het volgende kabinet zal de vernieuwing oppakken. ANBO vindt, dat de ouderenorganisaties directer betrokken moeten worden bij een nieuw stelsel. "Gepensioneerden kunnen de gevolgen rechtstreeks in hun portemonnee voelen, maar staan nu buitenspel. Wil de politiek draagvlak creëren voor een nieuw stelsel, dan moeten de ouderenorganisaties niet alleen geïnformeerd, maar ook betrokken worden bij de discussie", aldus Den Haan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.