Bijgewerkt: 25 juni 2022

Voorstel voor een nieuwe verdeling van de sociale huurwoningen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Sociale huurwoning zoeken
10-02-2021

Actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. 15 colleges van B en W in de regio Amsterdam hebben hiertoe besloten. Het nieuwe beleid wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden die er de komende maanden een besluit over gaan nemen. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in gaat.

Aan het voorstel werken de volgende gemeenten mee: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn. De corporaties die meewerken zijn: De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie, Habion en WOV.

Het nieuwe systeem werkt met punten. Iedereen die ingeschreven staat op WoningNet of Woonmatch bouwt straks punten op met wachtpunten, zoekduur en speciale omstandigheden. Inschrijftijd blijft bestaan. Daarvoor krijgt u wachtpunten. Als u actief zoekt naar een woning krijgt u zoekpunten. Of u hebt dringende omstandigheden. Dan krijgt u situatiepunten. Alle punten bij elkaar opgeteld bepaalt hoe snel u een woning krijgt.Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van  inschrijfduur of aan iemand met een urgentieverklaring. Omdat sociale huurwoningen schaars zijn,  de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de hele regio boven de 10 jaar, en urgenties alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend, is er nu een groep woningzoekenden die dringend een woning nodig heeft maar daar geen kans op maakt.

In het nieuwe systeem moeten mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen. Met een nieuw puntensysteem is de wachttijd (inschrijfduur) niet meer leidend, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende jongeren in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning toegewezen krijgt.

'Dit nieuwe woonruimteverdeelsysteem is rechtvaardiger en houdt beter rekening met dringende omstandigheden. Zo wordt de kans op een woning voor jongeren en andere actief woningzoekenden, die dringend een woning nodig hebben vergroot' - aldus Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.

Alle 15 gemeenten bereidden zich nu voor op instemming van B en W en vaststelling in de gemeenteraad. Dat gebeurt in de komende twee maanden. Na akkoord van alle raden wordt het beleidsvoorstel door gemeenten verwerkt in de lokale huisvestingsverordeningen. De gewijzigde verordeningen worden naar verwachting medio 2021 vastgesteld in de raden. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in kan gaan. Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.