Bijgewerkt: 20 juni 2024

Voortgang hulp bij het huishouden in Amstelveen op 30 november 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-12-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de voortgang hulp bij het huishouden:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 10 november 2015 heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken van de aanbesteding hulp bij het huishouden.

Verplichte aanbesteding. Bij gesprekken met inwoners en medewerkers in de stad krijg ik regelmatig de vraag, waarom wij de hulp bij het huishouden opnieuw inkopen en waarom deze aanbieders eruit gekomen zijn. Volgens de Europese regelgeving en de Aanbestedingswet 2012 heeft de gemeente een aanbestedingsplicht voor hulp bij het huishouden. Een aanbesteding moet altijd objectief en transparant beoordeeld worden. De gemeente kan van tevoren eisen stellen, maar de beoordeling moet objectief. Er kan dus geen invloed uitgeoefend worden op welke aanbieder de aanbesteding wint.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Geen bezuiniging

Graag wijs ik er nogmaals op, dat Amstelveen geen bezuiniging doorvoert: niet op het totale budget en niet op de tarieven. Anders dan soms gesuggereerd wordt. Amstelveners houden de hulp die ze nodig hebben en in principe blijft er voor medewerkers net zoveel werk als voorgaande jaren.

Proces. Na de definitieve gunning is er een bijeenkomst geweest met de huidige en nieuwe aanbieders. De aanbieders hebben onderling afgesproken, dat de medewerkers bij voorkeur solliciteren bij de aanbieder, waar zij de meeste klanten hebben. Dit om te voorkomen, dat medewerkers bij meerdere aanbieders moeten gaan werken, omdat zij bestaande klanten hebben in meerdere wijken. Mochten zij problemen ondervinden bij de sollicitatie dan kunnen zij dit melden bij de gemeente via hbh@amstelveen.nl.

Om te voldoen aan de eis van de gemeente, (dat de vaste hulp behouden kan blijven) kan een klant, wanneer zijn keuze niet overeenkomt met de keuze van de medewerker, zijn keuze aanpassen. Het kan dan wel zijn dat de nieuwe keuze niet direct op 1 januari 2016 ingevoerd zal zijn.

Voorbeeld*

Meneer De Vries (83 jaar) krijgt al zo’n 7 jaar hulp bij het huishouden via Amstelring. Zijn vaste hulp is Marije. De nieuwe aanbieder in zijn wijk wordt Axxicom. Op zich vindt meneer De Vries dit prima, dus hij heeft het retourformulier van de gemeente niet ingevuld (dit is alleen noodzakelijk als je wilt afwijken van de voorkeursaanbieder in de wijk). Marije heeft echter de meeste klanten bij Brentano en wordt door deze organisatie aangenomen.

Axxicom benadert meneer De Vries om afspraken te maken over de dienstverlening. Bij dit gesprek geeft meneer aan graag zijn vaste hulp te houden. Axxicom laat meneer weten, dat dit mogelijk is, maar dat hij dan wel alsnog de gemeente moet laten weten dat hij wil overstappen naar Brentano.

Toetsen aan eisen. Zoals gezegd, legt de gemeente niet op hoe de partijen de overgang van personeel onderling regelen. De gemeente zal partijen wel houden aan de eisen, met name die van behoud van vaste hulpen en dat partijen zich aan de cao houden. Hierbij zal het college toetsen of partijen zich in redelijkheid aan de afspraken houden.

Inloopavond medewerkers. Afgelopen dinsdag was er een drukbezochte avond voor de medewerkers hulp bij het huis- houden. Daar konden de medewerkers informatie ontvangen over hoe de verder procedure gaat verlopen. Daarnaast konden de medewerkers hun e-mailadres achterlaten, zodat de gemeente hen rechtstreeks kan informeren.

Geleidelijke overgang. De ingangsdatum van de nieuwe contracten is 1 januari 2016. De aanbesteding heeft door een storing in het landelijke systeem voor aanbestedingen (TenderNet) twee weken vertraging opgelopen. Het college wil daarom iets meer tijd nemen voor een geleidelijke en soepele overgang. Aan huidige aanbieders is gevraagd, of ze hun dienstverlening nog één maand willen voort zetten. Hierdoor hoeven niet alle klanten per 1 januari overgenomen te worden, maar kan dit in fasen gebeuren. Amstelring is bereid hun dienstverlening de maand januari voort te zetten. Amstelring maakt hiervoor extra kosten, waarvoor de gemeente hen zal compenseren.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder Zorg*De namen van de personen uit dit voorbeeld zijn verzonnen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.