Bijgewerkt: 15 juni 2024

Voortgang samenwerkingsscenario's Museum JAN en Cobra Museum

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-06-2023

Op donderdag 23 maart 2023 is het DSP-rapport op het raadhuis gepresenteerd aan de directies van Museum JAN en het Cobra Museum en de respectievelijke RvT- en bestuursvoorzitters van deze. Naar aanleiding hiervan hebben de musea een viertal gesprekken gevoerd om de verschillende in het rapport beschreven samenwerkingsscenario's nader te verkennen. De uitkomst van deze gesprekken is gevat in bijgaande brief van 23 mei 2023 (zie bijlage 1)- meldt het College B en W van Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Het Cobra Museum in Amstelveen in juli 2022

In voornoemde brief geven de musea aan zich niet te kunnen vinden in de door DSP aanbevolen scenario's, waarin sprake is van een verregaande samenwerking dan wel fusie tussen het Cobra Museum en Museum JAN. Wel zijn de musea bereid de huidige samenwerking verder te intensiveren en heeft men interesse in een toekomstbeeld van een Amstelveens Museum in een nieuw te realiseren iconisch gebouw.

Met deze reactie gaan de musea voor een groot deel voorbij aan de uit het DSP rapport voortkomende advies. Omdat wij het rapport niet zonder meer kunnen negeren, zal deze ontwikkeling ook moeten worden meegenomen in de weging van de recent gedane meerjarige subsidieaanvragen van de musea.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2023)

Museum JAN in Amstelveen op 12 mei 2023

Daarbij zijn wij op zoek naar ruimte, waarin een meer structurele samenwerking op (de lange) termijn alsnog kan worden gerealiseerd. In onze bijgaande reactie worden de musea voor een gesprek uitgenodigd, teneinde tot een constructie te komen die tegemoetkomt aan de wensen van de musea zowel als aan de aanbevelingen uit het DSP-rapport (zie bijlage 2).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.